Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Isokadun potentiaali tulisi hyödyntää

Oulun kaupunki suunnittelee keskustassa sijaitsevan Isokadun eteläisen osan peruskorjaamista.

SLL Oulun näkemyksen mukaan ehdotettu Isokadun ja Sepänkadun katu- ja rakennussuunnitelma on pitkälti olemassa olevan kadun kopio, jolloin nykyisen kadun ongelmat pysyvät. Tällainen ongelma on muun muassa polkupyöräilyn turvattomuus. Lisäksi ehdotettu katusuunnitelma ei hyödynnä kestävän kaupunkikehittämisen mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä saavutettaisiin selkeä parannus Isokadun asukkaiden ja liikkujien elämänlaatuun, kadun varrella tapahtuvaan taloudelliseen toimintaan sekä kadun luontoarvoihin ja kaupunkiluontoon.

Viimeisimmät trendit ja kehityskulut kaupunkien ja katujen kehittämisessä keskittyvät monitoiminnallisten kaupunkitilojen luomiseen, joissa kestävillä kulkutavoilla liikkuvat (jalankulkijat, pyöräilijät ja joukkoliikenteen käyttäjät) sekä sosiaaliset vuorovaikutukset asetetaan etusijalle moottoriajoneuvojen liikenteen sijaan. Tässä kestävämmässä, joustavammassa ja ihmiskeskeisemmässä suunnittelussa on useita etuja:

  • Se on turvallisempi: Esimerkiksi jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden haavoittuvien tieliikenteen osallistujien tarpeet otetaan paremmin huomioon, mikä johtaa vähempään määrään onnettomuuksia ja loukkaantumisia.
  • Se mahdollistaa paremman elämänlaadun: kaduista muodostuu ihmisille miellyttäviä ympäristöjä viettää aikaa, tehdä ostoksia tai osallistua tapahtumiin.
  • Se edistää ilmastotavoitteita ja kestävää liikkumista: uusi katu kannustaa kestävämpiin liikkumismuotoihin, kuten kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen, mikä tukee Oulun kaupungin ilmastotavoitteita vähentämällä päästöjä sekä lisää kadun viihtyisyyttä vähentämällä ruuhkia ja ilmansaasteita.
  • Se edistää terveyttä ja hyvinvointia: Esimerkiksi kaupunkiluonto voi vähentää stressiä ja parantaa mielialaa. Lisäksi kävely- ja pyöräilyreitit voivat kannustaa ihmisiä liikkumaan enemmän lihasvoimin, mikä saattaa johtaa aktiivisempaan elämäntapaan.
  • Se lisää sosiaalista vuorovaikutusta: uudelle kadulle voidaan luoda tiloja, jotka kannustavat ihmisiä kohtaamaan ja vuorovaikuttamaan toistensa kanssa. Tämä voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja parantaa ihmisten hyvinvointia.
  • Se kasvattaa kadunvarren yrittäjien tuloja: esimerkiksi Helsingin ja Tampereen kaupunkien asiointitutkimuksien mukaan kävellen, joukkoliikenteellä ja polkupyörällä kulkevat toivat keskustan yrittäjille huomattavasti enemmän tuloja kuukaudessa kuin moottoriajoneuvoilla liikkuvat. Aiheesta löytyy myös paljon tutkimusta, jotka päätyvät samaan tulokseen.
  • Se tukee ilmastonmuutoksen sopeutumista vaalien luonnon monimuotoisuutta: viheralueiden ja katupuiden suurempi määrä varustaa katualueen (ja kaupungin) paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten rankkasateisiin ja lämpöaaltoihin. Esimerkiksi luontopohjaiset ratkaisut rankkasateiden ja hulevesien hallintaan ovat merkittävästi halvempia kuin tekniset ratkaisut. Lisäksi suuret katupuut vähentävät katualueen lämpötilaa jopa yli 2,5 astetta – tämä vaikutus tuntuu varmasti myös kadun varren asunnoissa. Oulun kaupunki on ympäristöohjelmassaan maininnut, että ”Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai parantaminen….huomioidaan kaikessa maankäytön suunnittelussa.”

Isokadun peruskorjauksen myötä on mahdollista tehdä kadusta nykyaikainen, kestävä, joustava ja ihmisläheinen kokonaisuus. Sen toteutumiseksi toivomme seuraavia muutoksia nyt ehdolla olevaan katusuunnitelmaan:

1. Parkkipaikkojen merkittävä vähentäminen ja vinopysäköinnin poistaminen ja pakollisten pysäköintipaikojen toteuttaminen pitkittäispysäköinnillä.

Isokadun viereiset kadut on jo pyhitetty moottoriajoneuvoille. Uusikatu on nelikaistainen keskustan läpiajoväylä ja Kirkkokadulla on merkittävä määrä kadunvarsipysäköintiä (vinopysäköintiä). Kaupungin keskustan katutila on hyvin rajallista. Siksi sitä ei tulisi täyttää pysäköintipaikoilla. Pysäköintiä varten kaupunkiin on rakennettu useita pysäköintitaloja ja Kivisydän. Pysäköintipaikoilta jäänyt tila voidaan hyödyntää yrittäjien tarpeisiin (kuten kesäterasseihin), vehreyden lisäämiseen, väljempään jalankulkutilaan, hulevesien imeyttämiseen ja laadukkaaseen pyöräpysäköintiin.

Isokadun mainitaan katusuunnitelmassa olevan pyöräilyn pääreitti Kyösti Kallion puiston ja Saaristonkadun välillä. Käytännössä pyöräilyn olosuhteet kadulla ovat turvattomat (vinopysäköinti luo jatkuvasti vaaratilanteita, koska pysäköivät eivät huomaa kadulla pyöräileviä), mikä johtaa siihen, että pyöräilijät ovat siirtyneet kaduille jalankulkijoiden sekaan. Katu ei ole mukava eikä turvallinen pyöräillä.

Mikäli pysäköintiä halutaan säilyttää katutasossa, tulisi siirtyä ainoastaan pitkittäispysäköintipaikkoihin. Kiinteistöjen pysäköinti tulisi lähtökohtaisesti toteuttaa kiinteistön tontilla (tai keskitetyssä pysäköintilaitoksessa/ Kivisydämessä), mikäli sellaista halutaan toteutettavan. Kaupungin keskustan rajallista maata siihen ei pitäisi käyttää.

2. Katupuiden säilyttäminen mahdollisimman ehjänä peruskorjauksen aikana

Katusuunnitelmassa aikomuksena on, että nykyiset katupuut (koivut) poistetaan ja pelkästään nykyiset Technopoliksen edustalla olevat lehtipuut säilytetään. Uusilla puilla kestää kymmeniä vuosia kasvaa samankokoisiksi kuin nykyiset puut ja saavuttaa sama arvo (mm. kadun viilentämisessä, hulevesien hallinnassa, luonnon monimuotoisuudessa ja kauneudessa). Siksi mahdollisimman suuri osa nykyisistä koivuista tulisi säilyttää. Ohjeita puita säilyttävälle rakentamiselle on olemassa, ja varmasti myös urakoitsijat säilyttävät puut, mikäli kaupunki niin vaatii. On mielestämme nurinkurista, että esimerkiksi hulevesien hallinnassa investoidaan merkittäviä summia teknisiin ratkaisuihin ja niiden mitoitukseen, kun luonnonmukainen, jo olemassa oleva ratkaisu tulisi todennäköisesti halvemmaksi.