Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Lehtokylän ranta-alueet tulisi säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina

Lehtokylän käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoite on mielestämme hyvä; arvokas ja monimuotoinen ympäristö, joka luo eliöstölle suojaisia elinpaikkoja ja ihmisille viihtyisää ja turvallista asumis- ja virkistysympäristöä sekä maisemallisesti vaihtelevia näkymiä. 

On hienoa, että monimuotoisen lähiluonnon arvo ihmisille ja etenkin eliöstölle on tunnustettu suunnitelmassa, ja arvokkaimmat metsäalueet on osoitettu pidettäväksi luonnontilaisina.

Positiivista on myös useiden alueiden hoitaminen luonnonniittyinä. Hoitotapa on myös monimuotoisuutta suosiva: leikkaavateräinen niittoväline ja niitoksen poiskorjuu. Suunnitelmasta ei ilmene, hoidetaanko esimerkiksi Parasniemenpuiston niittyä nykytilaa kehittäen vai kylväen uusi niittykasvillisuus. Niitty on tällä hetkellä varsin reheväkasvuinen. Mikäli sitä lähdetään kehittämään, voi olla tarpeen tehdä niitto aluksi kaksi kertaa kesässä. Yksi keino monipuolistaa lajistoa olisi kylvää niittylajistoa käännettäviin laikkuihin (halkaisija esim. 5 metriä). Puita kannattaa antaa muodostua harkiten: valoisuus on tärkeää niittykasvillisuuden menestymiselle.     

Ranta-alueiden hoito ja käsittely puoliavoimena metsänä aiheuttaa huolta. Puoliavoimesta voi helposti tulla käytännössä liian harva, eikä riittävä suojaisuus esim. linnuille toteudu. Rannan tiheämpi puusto myös suojaa aluetta purevilta merituulilta. Harvan puuston kaatumisvaara on myös suurempi etenkin näin tuulisella paikalla. 

Myös näkemäalueiden sijoittaminen rannoille on erikoinen. Mielestämme rantametsien harventaminen ja varsinkin näkemäalueiden raivaaminen ei palvelisi niille osoitettua tarkoitusta, koska rannan läheinen alue kuitenkin jätetään käsittelemättä Natura-alueen takia. Esitämme, että ranta-alueiden hoitoa kevennetään siten, että suurinta osaa rannoista ei hoidettaisi puoliavoimina ja näkemäalueet poistetaan suunnitelmasta. Etenkin alueen eteläosan rantametsiin toivoisimme kevyempää ja luonnontilaisempaan lopputulokseen tähtäävää hoitoa.