Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Pikisaaren luonto- ja kulttuuriarvojen on oltava keskeisessä asemassa Luovan Kylän suunnitelmissa

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen palaute koskien Pikisaarentien 13-17 osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Asemakaavan muutosalueena on Pikisaaren kaupunginosan kortteli 8 osoitteissa Pikisaarentie 13, 15, 17 ja 21. Asemakaavan muutoksen hakijan tavoitteena on muuttaa korttelin 8 käyttötarkoitukset vastaamaan suunniteltua käyttöä Pikisaaren Luovana Kylänä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan vuonna 1980 valmistuneen päärakennuksen tilalle rakennettavaksi uudisrakennus, johon on tarkoitus sijoittaa majoituspalvelun tiloja. Muut alueella olemassa olevat rakennukset tulevat säilymään. Lisäksi alueelle tarkastellaan Pikisaaren Luovan Kylän toimintaa palvelevaa täydennysrakentamista.

Pikisaari on luontoarvoiltaan uniikki alue keskeisessä Oulussa. Mm. Oulun suiston keskeiset luontoarvot -raportin mukaan Pikisaari-Korkeasaari alueella tavataan yli 190 eri putkilokasvilajia ja yli 71 lintulajia. Kaava-alueella sijaitsee mm. Oulun lähes ainoa villanukulan esiintymä. Pikisaari on myös Oulun keskustan läheisyydessä sijaitseva tärkeä lähiluontokohde. Se toimii Oulun keskustan alueen reilun 22 000 ihmisen vehreänä henkireikänä. Vanhassa kulttuuriympäristössä luontoarvoja on myös rakennuksissa itsessään sekä rakennusten pihapiireissä, mikä tulee huomioida suunnitelmissa.

Pikisaaren luonnon jatkuvuuden vuoksi laadittavan luontoselvityksen tulisikin kattaa koko kaava-alueen ja olla tarpeeksi laaja. Selvitysten tulisi huomioida, että kaava-alueella olevien luontoarvojen muutokset vaikuttavat koko Pikisaari-Korkeasaari alueen luontoon, koska jo nykyään luonnonvarainen tila on alueella ahtaalla. Kaava-alueen ja koko Pikisaari-Korkeasaari -alueen luontoarvot tulee huomioida suunnittelussa. 

Alueelle sijoittuu myös voimassa olevassa kaavassa osoitettu pysäköintialue, joka on rakentunut osittain. Rakentamaton alue tulisi säilyttää luontoalueena ja tukea sen kehittymistä luonnontilaisempaan suuntaan, Pikisaari-Korkeasaari -alueen luonnontilaisen alueen määrän ylläpitämiseksi. Luonnontilaisen alueen säilyminen on elinehto alueen luontoarvojen säilymiselle.