Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Hietasaaren tulee jatkossakin säilyä keskustan luon­to­pa­ra­tii­si­na.

Hietasaaressa Mustasalmen lajirikasta metsää uhkaa nyt matkailurakentaminen ja golfkenttä. Laitoimme mediatiedotteen ja vetoomuksen yhdyskuntalautakunnalle, joka käsittelee asia 17.1.2023.

Mediatiedote 17.1.2023

Oulun keskustan luontoparatiisin, Hietasaaren, metsät ovat toistuvasti uhattuna.
Tällä kertaa kaatuneen huvipuistosuunnitelman tilalle ehdotetaan uutta hotellia ja golf-kenttää, joiden alta kaadettaisiin saaren parhaimpiin kuuluvia vanhempia metsiä runsaine lahopuineen. Nämä metsiköt ovat useiden uhanalaisten lajien, kuten valkoselkätikkojen, varpuspöllön ja hömötiaisten, tärkeitä ruokailualueita etenkin talvisin.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys joutuvat – jälleen kerran – muistuttamaan päättäjiä, miten lyhytnäköistä ja kestämätöntä maankäyttöä golfkenttäsuunnitelma edustaa. Hietasaaressa luonnon monimuotoisuus on rikasta ja sitä täytyy kaupungin omien linjaustenkin mukaan suojata. Se ei onnistu, jos alueen metsiä jatkuvasti nakerretaan huvikäytölle.

Elinvoimainen luontoretkikohde aivan keskustan kupeessa on myös kaupungin kannalta merkittävästi kestävämpi vetovoimatekijä niin asukkaiden kuin turistienkin näkökulmasta kuin harvojen huviksi jäävä golf-kenttä. Hietasaaren metsät ja niiden rikas luonto ovat avoinna ja saavutettavia kaikille, golf-kenttä rajaisi merkittävän osan saaresta kalliiden käyttömaksujen taakse.

Mustasalmen ympäristö on linnustollisesti tärkeää aluetta ja siellä elää myös lepakoita. Lahopuilla on monipuolinen kääpälajisto ja lähistön metsistä on löydetty vaarantunutta pikkukennokääpää. Mustasalmessa kasvaa kahta uhanalaista vesikasvia, lietetatarta ja paunikkoa. Salmen eteläpuolinen runsaslahopuustoinen sekametsä on arvokas luontotyyppi. Rakentamista ei tule ulottaa Mustasalmen eteläpuolelle. Salmen rantaan voisi tehdä luontopolun, joka palvelisi myös Nallikarin matkailijoita. Luontopolut ovat kaikkialla vetovoimatekijä ja täällä on mitä näyttää, vanhasta huvilamiljööstä kolopökkelöihin.

Hietasaaren viehätys on ollut rehevässä alkuperäisessä luonnossa ja rauhallisuudessa. Suurten matkailu- ja virkistysrakentamishankkeiden myötä nämä arvot ovat nopeasti katoamassa. Suuret aukeat alueet ovat ääreviä ympäristöjä, kuumia kesällä ja tuulisia talvella. Ilmastotavoitteidenkin kannalta ei tulisi enää alueen tärkeitä virkistysmetsiä kaataa, vaan säästää ne luonnon turvapaikkoina ja omaleimaisina luontokohteina.