Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Salmiojan ympäristö- ja maisema-arvot tulee huomioida asemakaavan muutoksessa

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys muistuttaa asemakaavamuutoksesta, jossa Vihikari-katua jatketaan Santaniemessä.

Työpaikkojen sijoittaminen kahden merkittävän tien risteykseen, pääosin ihmisen muokkaamalle alueelle ja rakennetun ympäristön keskukseen on kannatettavaa. Samoin on hienoa, että tontin takana oleva Salmioja on tunnistettu muuten pääosin ihmisen voimakkaasti muokkaamalla suunnittelualueella tärkeäksi ekologiseksi yhteydeksi. 

Kaavassa pyritään tukemaan luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien muodostumisen tavoitteita lisäämällä Salmiojalle lähivirkistysalue-merkintä (VL). Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä alueella on ympäristö- ja maisema-arvoja, jotka tulee ottaa huomioon alueen tarkemmassa suunnittelussa, toteutuksessa ja hoitamisessa. 

Vaikka viitasammakkoa ei löydy Salmiojasta, lisääntyy se lähialueella (J. Siekkinen 2021). Vaikka lisääntymispaikat eivät ole vesiyhteydessä Salmiojaan, sijaitsevat ne niin lähellä sitä, että oja muodostaa lajille ekologisen käytävän pohjoiseen ja etelään. Tätä ekologista käytävää voivat hyödyntää muutkin lajit. Tiiviisti rakennetulla alueella ja vilkkaasti liikennöidyllä tiellä Salmioja tarjoaa yhden harvoista suojaisista keinoista siirtyä etelään tai pohjoiseen. Sen vuoksi koko Salmiojalle tulisi myöntää VL-4 -merkintä, jolla voidaan mahdollistaa ojan säilyminen ekologisena käytävänä. Salmiojan voisi myöhemmin myös ennallistaa hakemalla rahoitusta esimerkiksi Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämästä Helmi-elinympäristöohjelmasta.

Lähteet: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma. Oulun Oulunsalon Santaniemen viitasammakko- ja linnustoselvitys 2021.