Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Näkökulmamme Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­maan

Pilpakangasta. Kuva Ilmari Juutilainen.
Pilpakangasta. Kuva Ilmari Juutilainen.

Oulun kaupunki päivittää metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa vuoden 2022 aikana. Prosessi lähti käyntiin 15.6.2022 webinaarilla, jossa Oulun kaupungin ja Tapion edustajat esittelivät taustatietoja ja suunnitelman valmistelun vaiheet. Suunnitelman valmistelu jatkuu sidosryhmien ja asukkaiden kuulemisena sekä kesän 2022 aikana työpajalla, jossa Tapio esittelee suunnitelman pohjana käytettäviä laskelmia. Suomen luonnonsuojeluliitto Oulun edustajat osallistuvat prosessiin ja toimme näkemyksemme esiin webinaarin jälkeisessä sidosryhmäkyselyssä.

Mielestämme kunnilla ja kaupungeilla on tärkeä rooli metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Pohjoisena kaupunkina ja suurena metsänomistajana Oululla on mahdollisuus erityisen arvokkaaseen valintaan metsien kestävälle käytölle ja luonnonsuojelua edistävän suunnitelman tekemiseen. Painotimme näkemyksessämme Oulun kaupungin metsien luontoarvojen säilyttämistä, sekä lähiluonnon ja metsien virkistyskäytön merkitystä alueen ihmisille. Suojeltujen metsäalueiden määrää tulee lisätä huomattavasti, potentiaalisia kohteita ennallistaa ja metsien käytössä tulee panostaa virkistys-, retkeily- ja luontoarvoihin. Suojelua tulee lisätä metsien tarjoamien ekosysteemipalvelujen, suuren ihmisjoukon virkistyskäytön, luonnon monimuotoisuuden ja hakkuutuloja suuremman lisäarvon vuoksi.

Erityisesti nostimme esiin paikallisesti tärkeitä metsäalueita, kuten Hietasaaren keskustan läheisyydessä, sekä itäisen Oulun alueet Hiukkavaaran, Kalimeenvaaran, Niileskankaan ja Pilpasuon, jotka Sanginjoen lähialueina tukisivat suojelualueen ja mahdollisen kansallispuiston luontoarvoja ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Lisäksi Taskilasta, Ruskosta ja Pyykösjärven alueelta löytyy hienoja monipuolisia metsäkohteita, jotka ovat tärkeitä monimuotoisuuden turvaamiselle ja lähiluontokohteita paikallisten virkistyskäytössä.