Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Luonnon monimuotoisuus huomioitava Hietasaaren, Vaakunakylän ja Lehtokylän katu- ja ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­mis­sa

Muistutus koskien Hietasaaren, Vaakunakylän ja Lehtokylän katu- ja ympäristösuunnitelmia sekä liikenteenohjausta

Suunnitelmat tulevat vaikuttamaan Hietasaaren pohjoisosan luontoon ja maisemaan huomattavasti. On valitettavaa, että kauniin ja monimuotoisen alueen metsiköt tulisivat edelleen vähenemään ja harvenemaan.

Hyvinä puolina suunnitelmissa on alueelle merkityt luo-6-alueet (Lehtokylä, Mustasaarenlehdon itäpuoli) ja muut alueet, joissa luontoa säilytetään alkuperäisenä tai vain vähäisin muutoksin. On myös hyvä, että suunnitelmiin on jätetty yksittäisiäkin säästettäviä puita rakenteiden lähelle.

Hietasaareen tulo sillan kautta on tällä hetkellä viehättävä, kun vasemmalla Vaakunankylän puolella ikivihreät suuret vanhat kuuset ottavat tulijan vastaan. Mielestämme näitä vanhoja isoja kuusia tulisi tässä ja koko alueella säästää mahdollisimman paljon ja istuttaa alueelle myös uutta talvista vihreyttä.

Toivottavasti myös Holstinpuronpuiston metsäisyyttä pystytään säilyttämään. Vaikka esimerkiksi hulevesien hallinta vaatinee huomattavaa puuston poistoa, esitämme, että puustoa, pensaikkoa ja muuta kasvillisuutta säilytetään siellä ja koko suunnittelualueella mahdollisimman paljon, säilyttäen alueet mahdollisimman luonnontilaisina. Toivomme, etteivät tulevat meluvallirakenteetkaan veisi kovin laajasti tienreunuspuustoa. Hietasaaren poikkeuksellisen monimuotoinen luonto on hyvin tärkeä luontokadon torjunnassa sekä rikkaus ja voimavara lukemattomien kaupunkilaisten viihtyvyyden ja terveyden edistäjänä.

Katusuunnitelmassa todetaan, että “nykyisiä hyväkuntoisia metsäsaarekkeita säilytetään”. Ei ole tarpeen valikoida “hyväkuntoisia” metsäsaarekkeita/puustoja säästettäväksi, vaan luonnolle olennaista on säästää puustoa ja kasvillisuutta mahdollisimman monimuotoisesti. Vanhat, kuolevat ja kuolleet puut sekä eriasteiset lahopuut ovat luonnolle äärimmäisen tärkeitä.

On hienoa, että Lehtokylänpuiston ja Raakkulanpuiston alueella on edelleen puustoa tallella, myös komeita suuria kuusia. Pidämme hyvin harmillisena sitä, että sieltä harvennettiin aiemmin lehtipuut pois. Esitämmekin, että puistojen annetaan nyt luonnontilaistua uudelleen mahdollisimman monimuotoisiksi. Jotta tulevat asukkaat saisivat rakentavan suhteen puistoon, esitämme, että sinne suunniteltaisiin sopivaa reittiä pitkin kulkeva kapea ainakin osittain pitkostettu polku. Pitkospuut voisi toteuttaa Kestävän kehityksen keskus, jolla on kokemusta niiden rakentamisesta muun muassa Pilpasuolla.

Esitämme, että ekologisuuden ja viihtyisyyden vuoksi alueen sisällä kulkevat kevyenliikenteen väylät olisivat sorastettuja, eivät asfaltoituja.

Holstinpuronpuiston leikkikenttärakenteisiin on suunniteltu asennettavaksi myös hiekkatekonurmea. Kaikista muovipohjaisista tekonurmista vapautuu ajan mittaan mikromuovia maaperään ja vesistöihin, ja siksi niiden käyttö onkin kyseenalaista. Leikkipuistossa olisi varmaan mahdollista käyttää vain luonnonmateriaaleja, ekologisempana ja lapsille terveellisempänä vaihtoehtona. Esitämmekin, että tähän rakennettaisiin oululainen ekologisen rakentamisen mallileikkipuisto. Malleja löytynee Suomesta ja maailmalta.