Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Oulun luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen kevätkokous ja kaivoslakiin vaikuttaminen

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen kevätkokous järjestettiin torstaina 24.3. klo 18 alkaen Kestävän kehityksen keskuksessa Alppilassa.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus sekä tilinpäätös ja valittiin yhdistyksen edustajat kolmen vuoden välein järjestettävään, jälleen vuonna 2022 Satakunnassa pidettävään Suomen luonnonsuojeluliiton liittokokoukseen.

Toimintakertomuksesta voit tutustua toimintaamme vuoden 2021 aikana

Yhdistys muun muassa pyrki vaikuttamaan Oulun kaupungin päätöksentekoon välittämällä kuntapäättäjille tietoa lautakuntien ja valtuuston asialistalla olevien päätösten ympäristönäkökohdista sekä jättämällä lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä kaavoista ja suunnitelmista.

Yhdistys järjesti myös retkiä (esimerkiksi sieniretket) sekä osallistui erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin (esimerkiksi Iin Ilmastoareena).

Sanginjoen ulkometsän suojelun ja Loppulan talon osalta vuosi 2021 oli historiallinen, kun Koneen Säätiö lahjoitti Oulun kaupungilta ostamansa 1440 hehtaarin osan Sanginjoen ulkometsästä valtiolle suojelualueeksi. Myös Loppulan rakennusten myynti Loppulan ystävät ry:lle toteutui toukokuussa. Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys jatkoi luontokahvilan pitoa Loppulassa kesällä ja syksyllä.

Lue koko toimintakertomus täältä.

Vaikuta uuteen kaivoslakiin 12.4. mennessä

Kevätkokouksen yhteydessä kuultiin luonnonsuojeluliiton kaivoskoordinaattori Anna Pulkan esitys kaivoshankkeisiin vaikuttamisesta. Kaivoslaki on juuri nyt uudistumassa ja lausuntokierros on meneillään. Lausua voivat niin yhdistykset kuin yksityishenkilötkin. Tällä hetkellä kaivoslaissa on selviä puutteita ja se mahdollistaa malminetsinnän jopa luonnonsuojelualueilla. Arvokasta luontoa ja ekosysteemien merkitystä ei kaivostoiminnassa huomioida riittävästi. Uudessa laissa arvokkaat luontokohteet on rajattava kaivostoiminnan ulkopuolelle ja kuntien ja paikallisten asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia kaivoshankkeisiin liittyen on lisättävä.

Luonnonsuojeluliitto on koonnut vaatimuslistan, jota voi hyödyntää kaivoslain lausuntoja jättäessä: https://www.sll.fi/2022/03/22/kaivoslainlausuntokierros/. Sivun lopusta löydät lausuntokierrokseen liittyen järjestetyn webinaarin tallenteen.

Lausuntoja voi jättää 12.4. saakka, toimi siis pian!