Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Tulevaisuuden Oulu ei kiittäisi meitä Hallituskadun ka­tusuun­ni­tel­mas­ta

 

Kuvakaappaus päivitetystä suunnitelmasta projektin sivuilta: https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1394

Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 15.3.2022 esityslistalla on Hallituskadun ja Rautatiekadun päivitetty katusuunnitelma, joka esittää miltä Hallituskatu tulee tulevaisuudessa näyttämään. Suunnitelmaan voi tutustua Oulun kaupungin sivuilla (kaupunkisuunnittelu→ suunnitelmat ja hankkeet→ Hallituskatu väli Mäkelininkatu-Rautatienkatu…)

Oulun kaupungin keskustavisio 2040 on ruutukaavakeskustaa käsittelevä suunnitelma, joka määrittelee keskeiset linjaukset ja toimenpiteet Oulun keskustan kehittämiseksi. Se myös ohjaa keskustan maankäytön kehittämistä. Keskustavisiossa Hallituskatu on kävelypainotteinen katu B, jossa alhaisen nopeuden autoliikenne on sallittu, mutta kadut rakennetaan kävelyä ja pyöräilyä korostaviksi. Nyt laadittu katusuunnitelma on toiminut päinvastaisesti poistaessaan alkuperäisen suunnitelman pyöräbaanan ja siirtäessään pyöräilijät ajoradalle autojen sekaan. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi autojen peruuttaessa pois parkkipaikalta. Vaikka keskustavisio on ohjaava dokumentti, on sen linjaukset jätetty huomiotta, kun Oulun yksi pääkaduista muutetaan suurelta osin parkkipaikoiksi. Mikä on näiden strategioiden tarkoitus, jos niitä ei hyödynnetä?

Kivisydämen rakentamista perusteltiin sillä, että katuja voisi muuttaa kävelypainotteisemmiksi. Nyt kuitenkin Kivisydämen lisäksi ollaan vielä lisäämässä keskustan katupysäköintiä, vaikka sekä Kivisydämen että katupysäköinnin nykykapasiteetti on hyvin harvoin jos koskaan kokonaan käytössä. Koemme, että henkilöautojen pysäköinnin keskittäminen Kivisydämeen takaa autolla saapuville helpon pääsyn keskustaan ja samalla mahdollistaa kadun hyödyntämisen parempiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi viheralueet tukevat yhdyskuntatekniikkaa hulevesien hallinnalla ja viilentämällä ympäristöään. Parkkipaikat puolestaan lisää kuumuutta ja tulvariskiä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry kirjoitti muistutuksen jo alkuperäiseen suunnitelmaan korostaen, että hiilineutraaliksi haluavan Oulun kaupungin keskustassa kävely, pyöräily ja joukkoliikenne tulisi asettaa järjestelmällisesti kärkeen suunnittelutyössä. Katusuunnittelussa katsotaan tulevaisuuteen. Koemme, että Oulun tulisi rohkeasti olla eteenpäinkatsova eikä juuttua menneeseen. Esimerkkejä autottomammista kaduista löytyy Ghentistä, Pariisista tai Amsterdamista. Lisäksi selvitysten mukaan todennäköisesti 2030-luvulla suurin osa autolla liikkumisesta tapahtuu uudenlaisilla ratkaisuilla, kuten autonomisilla ajoneuvoilla, eikä henkilöautoilla, jolloin yhtä paljon pysäköintitilaa ei tarvita (esim. Rocky Mountain Institute, 2016).

Kaiken tämän huomioon ottaen Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry toivoo suunnitelman palauttamista suunnittelupöydälle pyöräilyn ja kävelyn korostamiseksi, keskustavision seuraamiseksi sekä hiilineutraalin, kaikille saavutettavan ja viihtyisän Oulun kehittämiseksi.

hallituskatu rautatienkadulta katsottuna

Kannanotto Kalevassa: https://www.kaleva.fi/tulevaisuuden-oulu-ei-kiittaisi-meita-hallituskadu/4433665