Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Oulun kaupungin luonto- ja il­mas­to­ta­voit­tei­ta ei saa vesittää

Luontokatoa ja ilmstonmuutosta pitää torjua nyt, eikä aikaa ole hukattavaksi. Oulun kaupunginvaltuusto päättää maanantaina 31.01.2022 uudesta kaupunkistrategiasta, jolla linjataan Oulun uudet ilmasto- ja luontotavoitteet seuraavalle neljälle vuodelle. Kaupunginjohtajan pohjaesityksessä olleita oikeansuuntaisia tavoitteita on pehmennetty viime viikkoisen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.
Tällä hetkellä Oulun hiilineutraaliustavoite on vasta vuodessa 2040. Nyt valtuustolle ollaan esityslistan liitteen mukaan esittämässä vuotta 2035. Kaupunginhallitukselle viime viikolla tuodussa pohjaesitys tavoitevuosi oli vielä 2030,  mutta tätä lähdettiin pöytäkirjan mukaan venyttämään jopa vuoteen 2050. Myös kestävää liikkumista koskeva konkreettinen tavoite, yli 50 % kulkutapojen osuudesta 2030 mennessä, muutettiin kokouksessa ympäripyöreäksi Kestävien kulkutapojen osuutta vahvistetaan ja ideoidaan uusin keinoin
Oulu tunnetaan pyöräilykaupunkina, joten kestävän liikkumisen edistämiselle on täällä hyvät lähtökohdat. Ilman konkreettisia tavoitteita onnistumista ei kuitenkaan voida mitata eikä seurata.
Kaupunkistrategia voisi olla konkreettisempi myös luontotavoitteissaan. Luonnonsuojelualueita tarvitaan lisää ja monimuotoisuutta pitäisi vahvistaa kaupungin metsissä, puistoissa ja vesistöissä. Luonnon monimuotoisuus on entistä enemmän uhattuna ilmastonmuutoksen vuoksi, joten luonnon kantokyvystä on erittäin tärkeää pitää huolta.
Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi jo käynnissä oleviin muutoksiin on myös varauduttava ja sopeuduttava. Kaupunkistrategian pitäisi päästöjen vähentämisen lisäksi myös sisältää sopeutumista tukevia tavoitteita. Esimerkiksi viheralueet kaupungissa tasaavat kuumuutta ja kosteikot ja metsät torjuvat rannikolta iskeviä myrskyjä.
Näillä päätöksillä on kauaskantoiset vaikutukset. Maanantaina toivomme valtuutetuilta viisaita päätöksiä ja konkreettisia tavoitteita. On aika osoittaa, että luontokato ja ilmastonmuutos otetaan vakavasti.