Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Rakentamisen aiheuttama pajusirkun elinympäristön heikennys syytä kompensoida muualla

Eteläisen oivapisteen rakentaminen heikentää uhanalaisen Pajusirkun elinympäristöä ja tämä tulisi mainita kaavaselostuksessa. Lue koko mielipide koskien  nähtävillä olevaa eteläisen oivapisteen kaavaluonosta täältä.

Mielipide koskien Perävainion kaupunginosan korttelin 54 tontin 1 asemakaavan muutosta (Eteläinen Oivapiste 564-2455)

Asemakaavan muutos koskee vanhaa peltoa, joka on viljelyn loputtua alkanut pensoittumaan. Alueella pesii uhanalainen pajusirkku, ja tämä tulisi olla mainittuna kaavaselostuksessa. Uhanalaisia lajeja tulisi ehdottomasti pitää suojelunarvoisina, koska ne ovat uhanalaisuuden määritelmän mukaisesti häviämisvaarassa. Rakentaminen heikentää pajusirkun elinympäristöä Perävainiolla, mutta heikennys voidaan kompensoida luomalla uutta pensaikkoa jonnekin lähialueelle. Esimerkiksi Oulujokivarren pajukoita säästämällä ja niiden raivaamista vähentämällä voidaan helposti ja täysin ilman lisäkustannuksia luoda pajusirkulle uutta elintilaa.