Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Hallituskadun ka­tusuun­ni­tel­mas­ta

Yhdistyksemme mielestä nähtävillä oleva katusuunnitelma Hallituskadun kehittämisestä on oikeansuuntainen. Keskustavision tavoitteen mukaisen kävelypainotteisen kadun saavuttaminen onnistuu mielestämme parhaiten, jos autojen pysäköintipaikat poistetaan katutasosta. Näin kevyelle liikenteelle jää enemmän tilaa. Lisäksi ehdotamme suunnitelmaan kahta parannusta polkupyöräliikenteen ja autoliikenteen riskialttiilta vaikuttavien kohtaamispaikkojen välttämiseksi. Lue koko muistutus täältä.

Muistutus Hallituskatu väli Mäkelininkatu-Rautatienkatu ja Rautatienkatu väli Pakkahuoneenkatu-Asemakatu (OUKA/13067/2021)

Hienoa, että Hallituskatua kehitetään sujuvamman yhteyden saavuttamiseksi Rotuaarilta ja kauppatorilta rautatieasemalle. Ehdotettuun suunnitelmaan liittyy kuitenkin liikenteen sujuvuuteen sekä kestävään kaupunkiliikkumiseen liittyviä seikkoja, joihin toivoisimme kiinnitettävän huomiota turvallisemman, kestävämmän ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi.

Ehdotus ei ota huomioon sitä, miten Hallituskadulta pääsee pyörällä kääntymään Rautatienkadulle ja rautatieaseman laiturille yksi tai toisin päin. Ehdotetussa suunnitelmassa pyörätie sukeltaa suoraan tunneliin. Pyörällä ei saa ajaa jalkakäytävällä, jolloin oletettavasti pyöräilijöiden pitäisi osata edellisestä risteyksestä siirtyä ajoradalle. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista autoilijoille eikä pyöräilijöille.

Toinen erityisen hankala paikka on kiertoliittymä Hallituskadun ja Mäkelininkadun risteyksessä. Pyöräilijöiden tulisi tässä suunnitelmassa liikkua liikenneympyrän läpi yhdessä autojen kanssa, mikä ei ole turvallista pyöräilijöille ja aiheuttaa ongelmia myös autoliikenteen sujuvuudelle. Autojen ja pyörien infra kannattaa pitää erillään tai yhdistää ajoneuvoliikenne pyöräilyn ehdoilla toimivaksi pyöräkaduksi, jolloin kadunvarsipysäköintiä ei olisi ja jalankulku olisi erotettu jalkakäytävälle. Pyöräilyn pääväylien ohjaamista tavanomaiselle ajoradalle ja etenkin kiertoliittymiin tulee välttää.

Kokonaisuutena hiilineutraaliksi haluavan Oulun kaupungin keskustassa tulisi korostaa sujuvia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä juna-asemalle, eikä kehittää aluetta henkilöautojen ja siihen liittyvän pysäköinnin ehdoilla. Hallituskatua on korostettu kävelypainotteiseksi kaduksi, jolloin sen erityisesti tulisi huomioida nämä seikat. Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jolloin kyseessä on myös tulevaisuuteen tähtäävä ehdotus, jossa taustana toimii esimerkiksi keskustavisio 2040. Vanhanaikaisen henkilöautopainotteisen Hallituskadun luominen ei palvele tulevaisuuden Oulua, jossa keskustassa asuu enemmän ihmisiä. Lisäksi selvitysten mukaan todennäköisesti 2030-luvulla suurin osa autolla liikkumisesta tapahtuu uudenlaisilla ratkaisuilla, kuten autonomisilla ajoneuvoilla, eikä henkilöautoilla, jolloin yhtä paljon pysäköintitilaa ei tarvita (Rocky Mountain Institute, 2016).

Oulun kaupungin keskustavisiossa Hallituskatu on merkitty kävelypainotteiseksi kaduksi (B), mikä tarkoittaa: “alhaisen nopeuden autoliikenne on sallittu, mutta kadut rakennetaan kävelyn ja pyöräilyn asemaa korostaviksi. Kaduilla kävely on erotettu autoliikenteestä ja kaduilla voi olla lyhytaikaisia asiakaspysäköintipaikkoja.” (Oulun keskustavisio 2040, s. 22). Ehdotetussa suunnitelmassa autoille on jaettu tilaa yhteensä 11,5 metriä (pysäköinti 5 metriä + ajorata 6,5 metriä), kävelylle yhteensä 13 metriä molemmille puolille katua ja pyöräilylle 4 metriä. Lisäksi kävelyn tilaa rajaavat olemassa olevat ja istutetut lehmukset, penkit, valaisimet ja kioskit. Mielestämme tämä tilan jako ei korosta kävelyn ja pyöräilyn asemaa vaan ylläpitää henkilöautojen asemaa kaupungin pääasiallisella kävely- ja pyöräilyreitillä torilta ja rotuaarilta rautatieasemalle.

Esimerkkinä kehitykselle voi hyödyntää keskustavisiossa esitettyä kyselyä ja kuvitusta (s. 23), jossa Hallituskadun kehittämistä on tutkittu kolmella vaihtoehdolla. Näistä kolmesta vaihtoehdosta eniten kannatusta sai vaihtoehto, jossa ajoneuvoliikenne säilyisi kadulla, mutta suurin osa kadusta varattaisiin kävelylle ja pyöräilylle. Tämän vaihtoehdon mukaisesti harkitsisimme henkilöautojen pysäköintipaikkojen vähentämistä ja kävelykadun leventämistä todenmukaisen kävelyn ja pyöräilyn korostumisen tapahtumiseksi. Henkilöautojen pysäköinti tulisi pääosin ohjata keskitettyihin pysäköintilaitoksiin.