Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Metsäseminaarin esityksiä ladattavissa

Yhdistyksemme eilen järjestämässä metsäseminaarissa mielenkiintoisia esityksiä metsien monista eri arvoista, joita Oulun metsien uudistuvassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa olisi tärkeää ottaa huomioon. Lähiluonnolla on väliä niin ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisessa kuin kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Osa esityksistä on ladattavissa täältä.
Janne Artell Luonnonvarakeskuksesta toi esille tutkittua tietoa metsien hyvinvointivaikutuksista ja kertoi, että kansallispuistoissa käynnit ovat kasvaneet merkittävästi koronapandemian aikana. Tutkimuksissa on havaittu että järeäpuustoisella metsällä on parempi palauttava vaikutus kuin nuorella talousmetsällä. Voisiko puuston järeys ja metsän ikä olla yksi virkistysarvojen mittari, jota myös kunnan metsien hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovellettaisiin? SLL_metsaseminaari_Artell.pdf

 

Juha Peuraniemi Oulun kaupungilta avasi metsien hoitosuunnitelman taustalla vaikuttavaa prosessia, ja kertoi että ensi keväänä kuntalaiset pääsevät kyselyn kautta ottamaan kantaa siihen, miten hoitoa tulisi kehittää. Tulevana vuonna metsien hoitoa aiotaan asemakaava-alueen läheisyydessä lisätä, koska kaupungille on tullut runsaasti palautetta metsien tilasta. SLL_metsaseminaari_Peuraniemi

 

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä painotti esityksessään, että metsien liika siistiminen on kuitenkin luonnon monimuotoisuuden kannalta huono asia ja siksi luontoarvoista viestimiseen olisi tärkeä panostaa. Esimerkiksi lahopuun voi nähdä myös virkistävänä elementtinä ja pajutiheiköt ovat monille pölyttäjille, varsinkin kimalaisille valtavan tärkeitä. Kun ymmärtää, mikä merkitys luonnontilaisella ympäristöllä on koko ekosysteemille, voi sen ehkä aluksi epäsiistin näköisiä piirteitä katsoa uusin silmin. Ja jotta kuntalaisilla olisi aito mahdollisuus osallistua lähiympäristöstä huolehtimiseen, tulisi hakkuista tiedottaa aina etukäteen. Esimerkiksi Joensuun kaupunki tiedottaa metsien hoitotoimenpiteistä netissä. SLL_metsaseminaari_Holtta.pdf

 

Kuntametsien Green Care -näkökulmaa meille esitteli Satu Välijärvi Oulun ammattikorkeakoulusta. Helposti saavutettavat luontoympäristöt soveltuvat Green Care -palveluiden tarjoamiseen ja niille on myös Oulussa kysyntää. Toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta olisi hyvä, että yrittäjät saisivat tietoa metsien tulevista hoitotoimista ja hakkuista. Green Care-palveluiden yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia olisi tärkeää tehdä.SLL_Metsaseminaari_Valijarvi