Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Syyskokouksen kuulumisia

Saimme yhdistyksen syyskokoukseen vieraaksi Oulun kaupungin asemakaavapäällikön Kari Nykäsen. Karin esityksen ja käydyn keskustelun perusteella tuli selväksi, että ympäristöasiat huomioidaan nykyisin entistä paremmin kaavoituksessa. Mielenkiintoinen mittari on viherkerroin, jota jatkossa sovelletaan asemakaavoissa. Lopuksi käsiteltiin syyskokousasiat. Yhdistyksen hallitus pysyy lähes samana ensi vuonna. Vuoden 2022 toimintasuunniteman hyväksyttiin, pääteemana on kaivokset.

Toimintasuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan täältä Toimintasuunnitelma 2022. Keskeisiä tarkennuksia aikaisempaan ovat:

  • Vuoden 2022 pääteema on kaivokset, käydään tutustumassa Martimo1-alueeseen.
  • Jatketaan vesistöteemaa, tutustutaan pienvesien kunnostukseen, jota tehty mm. Jäälinjärvellä.
  • Tavoitteena edelleen kuntametsien puuntuottotavoitteesta luopuminen, järjestetään metsäaiheisia seminaareja, tehdään metsäkartoituksia.
  • Loppulan uudet tuulet, remppaa tehdään, luonnonsuojelualuetta kehitetään, kesän tapahtumia järjestetään ehkä vähän eri paikoissa kuin viime vuonna.
  • Ilmastonmuutos pidetään esillä esim. paneelikeskustelun muodossa, otetaan ohjelmistoon Earth Hour ja ylikulutuspäivä, tuetaan ilmastolakkoja.
  • Jäsenhankinta voi taas jalkautua kaduille ja retkikerhon retket voidaan järjestää toivottavasti totuttuun tapaan, Otetaan mukaan uusia kohteita, käydään esim. tutustumassa Muhoksen metsäpaloalueeseen.
  • Vieraskasvien torjuntatoiminta jatkuu, ajateltiin että ainakin Meriniemi, Pateniemi ja Turkansaari voisi olla ne tänä vuonna aloitetut kohteet joita ensi vuonna jatketaan. Meri-Toppila olisi  tärkeä torjuntakohde, mutta kenties turhan laaja yhdistyksen resursseille. Torjuttavan jättipalsamin seassa vielä kasvaa rauhoitettu lehtopalsami, mutta yhteisponnistuksella jonkun toisen toimijan kanssa kenties.