Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Ra­kenn­nus­paik­ko­jen luvittamisessa noudatettava yleiskaavaa

Yhdistys on jättänyt hallinto-oikeuteen valituksen koskien suunnittelutarveratkaisua, joka mahdollistaisi omakotitalon rakentamisen Koiteliin osayleiskaavan vastaisesti. Rakentamisen evääminen oli myös Oulun asemakaavoituksen kanta asiaan, mutta yhdyskuntalautakunta hyväksyi rakentamisen äänestyksen jälkeen. Lue koko valitus täältä.

Viite: Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätös 11.5.2021 OUKA/2434/10.03.00.02/2021 (liite 1)
Selvitys valitusajasta: valitusaika päättyy 21.6.2021 (liite 2)
Asia: Valitus hyväksyä Suunnittelutarveratkaisuhakemus Oulun kaupungin Kiimingin kylän (Kiimingin kaupunginosa) kiinteistöön Mirjala 564-409-1-233 kuuluvalle määräalalle.

Vaatimus

Yhdyskuntalautakunnan päätös hyväksyä suunnittelutarveratkaisuhakemus on kumottava lainvastaisena ja hakemus on hylättävä.

Perustelut

Perustelut käyvät ilmi päätöspöytäkirjan esittelytekstistä. Lainvoimaisessa Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa kiinteistö sijoittuu APres alueelle. Kaavamääräys edellyttää tarkempaa oikeusvaikutteista kaavaa ennen alueen rakentamista. Tällaista kaavaa ei ole, joten hakemuksen mukainen rakentaminen on Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan vastaista.

Päätöksenteossa tulee noudattaa Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä lainvoimaisia kaavoja. Osayleiskaavoissa on varattu riittävästi rakentamatta jäävää aluetta, jotta myöhemmin asemakaavaa laadittaessa voidaan osoittaa mm. riittävät viheralueet ja toimivat liikennejärjestelyt. Jos lupia myönnetään kaavojen vastaisesti, tulee rakentamisesta hallitsematonta ja ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta ja riittävistä virkistysalueista ei voida huolehtia. Mikäli aluetta ei asemakaavoiteta, tulee rakennuspaikkojen myöntämisessä noudattaa maanomistajien tasapuolista kohtelua siten, että uudisrakentaminen on mitoitettua ja jakautuu tasapuolisesti maanomistajien kesken. Suunnittelutarveratkaisuja ei voida myöntää kaikille hakijoille ilman mitoitusperusteita ja tasapuolisuustarkastelua, koska se voi johtaa hallitsemattomaan rakennuskannan tiivistymiseen, mikä haittaa kaavoitusta, maankäytön järjestämistä ja luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.