Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Ritaharjun luonnonmetsä suojeltava

Ritaharjun luonnonmetsää Bilteman kaavavarauksen alla. Kuva Minna Paarma.

Ensimmäiseksi on esitettävä kiitos Koneen Säätiölle ja kaupungin päättäjille, jotka suojelivat sinipyrstön ja muiden paikallisten, uhanalaisten ja yleistenkin lajien kodin Sanginjoella. Hongat huokaisevat helpotuksesta. Mutta siiven kantaman verran lännempänä kuusikossa kohahtaa huolen henkäys.

Kaleva uutisoi (19.1.), että Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta aikoo esittää kaupunginhallitukselle suunnitteluvarauksen myöntämistä Biltema-ketjun kiinteistöyhtiölle Ritaharjuun. Yritys haluaa rakentaa Ideaparkin pohjoispuolella sijaitsevalle tontille 7 200 kerrosneliömetrin suuruisen tavaratalon. Suunnitelmissa loput tontista päällystettäisiin parkkialueeksi.

Ongelmallista suunnitelmassa on se, että kyseisellä asemakaavatontilla on luonnontilaista vanhaa havumetsää, mikä jäisi rakentamisen alle. Kyseessä lienee Oulun ainoa sellainen asemakaavatontti.

Metsäalue on jo kerran lohkaistu pois alueen asemakaavasta luontoarvojensa takia, mutta nyt se on jälleen uhan alla. Alueen luontoselvityksessä todettiin muun muassa, että kyseisellä 1,5 ha kuusimetsäkuviolla on luonnontilaisen metsän piirteitä ja tällaiset ovat kaupunkialueella harvassa, joten sitä suositeltiin säilytettäväksi tukemaan monimuotoisuutta. ELY-keskus on vaatinut alueelle lisäselvityksiä ja voisi mahdollisesti olla kiinnostunut suojelemaan alueen valtion METSO-ohjelman kautta, jos edellytykset tälle täyttyvät.

Mielenkiintoista onkin, miksei Biltemalle ole kaupungin toimesta etsitty vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Ideaparkin läheisyydestä löytyy useampia sopivia kohteita liiketoiminnalle kuten vaikkapa heti sen eteläpuolella oleva rakentamaton tontti. Kyseisellä alueella on vahvistettu kaava jo vuodelta 2003. Kiinnostusta alueelle ei kaavan suomissa puitteissa ole vielä ollut, joten kaavan päivittäminen olisi perusteltua. Bilteman liiketoiminnan voisi sijoittaa sinne, huomattavasti loogisemmin – ja kaupallisestikin suotuisammin, sijaitsemaan Ideaparkin yhteyteen. Mahdollisesti saman parkkialueen palvellessa kumpaakin.

Bilteman nettisivuilta löytyvien yrityksen ympäristötavoitteiden mukaan “Biltema rakentaa ympäristöystävällisesti”. Vähiin käyneiden luonnonmetsien päälle rakentaminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin ympäristöystävällistä. Tässä tapauksessa Biltema toimisi omien arvojensa vastaisesti.

Aivan kuten talousnäkökulma leikkaa läpi kaikkien sektorien kaupungin päätöksenteossa, oli kyseessä sivistys-, tekninen- tai sosiaalipuoli, on nykyaikaa ottaa kaikkeen päätöksentekoon myös ympäristönäkökulma mukaan. Miten päätös vaikuttaa ilmastoon, onko projektilla vaikutusta monimuotoisuuteen, voiko saman toteuttaa vähemmillä ympäristöhaitoilla? Usein löytyy vaihtoehtoja. Niin vaikuttaa olevan nytkin, jos tahtoa vaan löytyy.

Erityisesti arvokkaat, hyvin luonnontilaiset metsäkohteet, myös pienetkin laikut, tulee suojella kaupunkialueilla. Yli 100-vuotias luonnonmetsä on myös merkittävä hiilinielu ja hiilivarasto, jollaiset pitäisi jättää rauhaan jo kaupungin omienkin ilmastotavoitteiden mukaisesti.