Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Huomioidaanko luon­to­sel­vi­tyk­set ase­ma­kaa­voi­tuk­ses­sa? Tapaus Saa­re­lan­kan­kaan­tie 59.

Saarelankankaantien 59 asemankaavan muutos tähtää alueen rakentamiseen. Alueelle tehdyt maisema- ja linnustoselvitykset kertovat luontoarvoista ja suosittelevat tontin pohjoisosan puuston säilyttämistä. Kaavaluonnoksen mukaan tämäkin osa metsiköstä tulisi kuitenkin jäämään rakentamisen alle. Ihmettelemmekin onko tehtyjä otettu asianmukaisesti huomioon? Koko mielipide löytyy täältä:

Saarelankankaantien metsää.

Mielipide Saarelankankaantie 59 asemakaavan muutokseen, tunnus 564-2439

Kävimme useamman henkilön toimesta tutustumassa kaavoitettavaan Saarelankankaantie 59:n tonttiin ja totesimme kaikki, että tontin pohjoisosan rinteessä on harvinaisen komeaa vanhaa sekametsää, joka sisälsi jopa keloja. Puuston uljaus ei hahmotu valokuvista, vaan vaatii käymistä paikan päällä. 

Tehty maisemaselvitys toteaa myös metsän maisemallisen arvon ja suosittelee puuston säilyttämistä. Samoin linnustoselvitys on puhutteleva. Näinkin pienellä alueella tavattiin 13 eri lajia. Kaavoituksessa on kuitenkin täysin unohdettu tuo maisemaselvityksen suositus.

Pohjoisosan metsäkaistaleen lisäksi myös tontin itäosassa Saarelankankaantien varrella on maisemaselvityksessä säilyttämisen arvoiseksi todettua metsää, joka tässä suunnitelmassa tulisi häviämään.

Mielestämme ei ole mitenkään mahdotonta suunnitella rakentamista niin, että ainakin pohjoisosa tontista säilyy metsänä.

Koska myrskyt ovat lisääntyneet, ei ole mielekästä yrittää säilyttää yksittäisiä isoja puita, kuten rakentaja lupaa tehdä. Tontti on alttiina Oulujoelta päin puhaltaville tuulille. Sen sijaan tulisi kauaskantoisesti säästää koko pieni metsäkokonaisuus tontin pohjoisosasta.

Tämänkin pienen tontin eteen on tehty kalliita suunnitelmia: hulevesi-, maisemaselvitys ja tontilla olleiden rakennusten kuntoselvitys. Kuntalaisena tietysti oletamme, että näistä selvityksistä edes jotain otetaan huomioon.

Esitämme, että kaava palautettaisiin uuteen suunnitteluun, jossa tontin pohjoisosan metsä säilytetään metsänä. Tonttia ei tule rakentaa puistomaiseksi siten, että puiden alla olisi nurmikko, vaan alkuperäinen aluskasvillisuus tulisi säilyttää. Lisäksi tontin länsireunalla pyörätien lähellä oleva oleva vieraslajeihin kuuluvien piiskujen kasvusto tulisi poistaa.