Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2020

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma nostaa jokivesistöjen ekologisen tilan yhdeksi toiminnan painopistealueista. Toiminnan tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Oulussa ja pyrkii vahvistamaan kaupunkilaisten luontosuhdetta ja ympäristötuntemusta.

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen Pohjois-Pohjanmaan piirin kampanjoihin ja tapahtumiin. Toimintamuotoja ovat jäsenille ja yleisölle tarkoitetut retket ja tapahtumat, sekä mahdollisesti kurssit ja opintopiirit. Viranomaisille toimitetaan kirjallisia kannanottoja merkittävästi luontoon vaikuttavista kaavoista ja muista hankkeista sekä tarvittaessa valitetaan päätöksistä.

Jokivesistöjen ekologiseen tilaan pyritään vaikuttamaan  valtakunnalliseen Minun veteni -kampanjaa hyödyntäen. Merkittäviä alueellisia jokia, joita nostamme keskusteluun, ovat muun muassa Oulujoki, Kalimeenoja ja Iijoki. Voimaperäisen maa- ja metsätalouden aikaansaama kuormitus heikentää veden laatua ja ekologisesti kestävämmän maankäytön edistämiseksi tehdään töitä, esimerkiksi soihin, metsiin, suometsiin ja maatalouteen liittyen.

SLL Oulu Toimintasuunnitelma 2020 (pdf)