Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Torpanmäen urheilualueen asemakaavan muu­tos­luon­nok­ses­ta, 564-2339

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen mielestä luonto- ja ympäristönäkökulmaa ei useinkaan oteta riittävästi huomioon kaupungin omistamien yhteisten viher- ja ulkoilualueiden rakentamisessa ja hoidossa. Haukiputaan uusi Torpanmäen urheilualue on tästä hyvä esimerkki. Yhdistyksen lausunto asemakaavan muutoksesta kiinnittää huomiota synteettisten materiaalien runsaaseen käyttöön ulkoilualueen rakenteissa.

Torpanmäki
Torpanmäen avoimilla kentillä kasvaa mm. kissankelloa ja punasolmukkia.

Asemakaavoituksen suunnitelmana on kehittää nykyisen Kiiminkijokivarressa sijaitsevan
keskusurheilukentän tilalle uusi kenttä Torpanmäkeen. Asemakaavan muutosluonnoksen
selostuksen mukaan muiden muutosten ohella nurmikentän, tiilimurskaisen juoksuradan ja
sorapintaisten parkkipaikkojen sijaan uuteen keskukseen tulisi tekonurmikenttä,
hiekkatekonurmikenttä ja asfalttiparkkipaikka. Asemakaavan muutosluonnoksen
selostuksessa kerrotaan, että “suunnitelmia arvioitiin tavoitteiden, tarpeiden ja
toteuttamiskelpoisuuden pohjalta”.

Elottoman, synteettisistä aineista tehdyn tekonurmen käyttämiseen liittyy useita
ympäristöongelmia. Luonnonnurmi on yleensäkin luonnon monimuotoisuudelle tärkeä ja
vastaavia elinympäristöjä on nykyään vähänlaisesti.

Selostuksesta ei käy ilmi, mitä täyttöainetta tekonurmelle aiotaan käyttää. Synteettiset
täyttöaineet päätyvät ympäristöön, vaikka mikromuovin päätymistä luontoon pitäisi välttää
parhaan mukaan. Niinpä selostuksessa olisi tärkeää lukea esimerkiksi, että kenttien
pinnoitteissa tulee käyttää luonnonmateriaaleja, joista ei vapaudu ympäristölle haitallisia
aineita.

Siinä missä luonnonnurmi imee sadevedet tehokkaasti, ja hillitsee hulevesien mukana
kulkeutuvia huuhtoutumia, muovinen tekonurmi ei ime lainkaan vettä, jolloin joudutaan
rakentamaan erikseen hulevesiviemärit. Tällöin kentän päästämät jätteet hulahtavat vesien
mukana viemäriä pitkin Kiiminkijokeen. Asfalttinen parkkipaikka vaikuttaa osaltaan samalla
tavalla.

Selostuksessa ei ole mainintaakaan alueen linnustosta. Kaavoitusta varten tulisi tehdä
kunnollinen linnustokartoitus ja arvioida asemakaavan vaikutusta lintuihin ja
luonnonympäristöön. Nykyinen kasvipeitteinen alue on muuttumassa keinotekoiseksi
elottomaksi pinnoitteeksi, eikä se enää soveltuisi harvinaistuneiden avomaan lintujen
elinympäristöksi.

Haitallisten ympäristövaikutusten välttämiseksi olisikin tärkeää, että asemakaavan
määräyksissä esitettäisiin esimerkiksi, että vähintään puolet kenttien pinta-alasta on oltava
vettä läpäiseviä ja kesällä kasvipeitteisiä luonnonnurmikenttiä.

Tekonurmen käyttäminen tänä päivänä on yleensäkin erikoista, kun maailmanlaajuiseen
ympäristökriisiin on joka puolella herätty yhä laajemmin. Fossiilisesta öljystä valmistettuja
materiaaleja ei rakentamisessa pitäisi enää käyttää ainakaan laajamittaisesti.

Lausunto Torpanmäen urheilualueen asemakaavan muutosluonnoksesta, 564-2339 (pdf).