Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Oulun uusi ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma tekeillä – yhdistys mukana vai­kut­ta­mis­työs­sä

Pilpakangasta. Kuva Ilmari Juutilainen.
Pilpakangasta. Kuva Ilmari Juutilainen.

Torstaina 17.01.2019 järjestettiin Oulun uuden ympäristöohjelman keskustelutilaisuus. Ympäristöohjelmaa valmistelevat virkamiehet olivat päättäneet toteuttaa esittelytilaisuuden työpajatyyppisesti siten, että osallistujat kirjoittivat lapuille eri aihealueista ajatuksiaan ja kertyneet ideat käytiin lopuksi yhdessä läpi. Aiheita olivat mm. jätteen vähentäminen ja kierrätys, ekologinen liikkuminen sekä kulutuksen vähentäminen. Useita yhdistyksemme aktiivitoimijoita osallistuivat vaikuttamiseen.

Nostimme esille mm. seuraavia aiheita:

  • Turpeen energiakäyttöä vähennettevä, uusia turvesoita ei enää tule avata
  • Biokaasun hyödyntäminen, nyt merkittävä osa erilliskerättävästä biojätteestä tuotetusta biokaasusta soihdutetaan, valtava määrä energiaa menee hukkaan
  • Kaukolämpöverkon kehittäminen tukemaan paremmin hajautettuja ja uusia energiatekniikoita
  • Uusituva käyttövoima Oulun bussiliikenteessä
  • Henkilöautoliikenteen vähentämiseen liittyvät ohjauskeinot, mm. pysäköintipolitiikka
  • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan käyttöön aiempaa tehokkaampia keinoja, mm. ekologinen kompensaation täysmittainen soveltaminen ja ekosysteemien kokonaisheikentymättömyys voisivat olla soveltamiskelpoisia tavoitteita
  • Metsien hiilinielujen edistäminen

Kaiken kaikkiaan uusi ympäristöohjelma vaikuttaa tässä vaiheessa edistysaskeleelta, mutta  koska varsinaista ohjelmaluonnosta ei vielä esitetty on liian aikaista arvioida onko ohjelma riittävän kunnianhimoinen ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen liittyvien tavoitteiden näkökulmasta. Yhdistys aikoo seurata ympäristöohjelman valmistelua ja esittää myöhemmin yksityiskohtaisen mielipiteensä.