Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta

Sanginjoen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos vaatii parantamista, Kuva Ilmari Juutilainen.

SLL Oulun mielestä Oulun kaupungin laatima luonnos Sanginjoen virkistysmetsän hoidosta ja käytöstä vuosille 2019-2029 ei toteuta kaupunginvaltuuston 29.01.2018 tekemää Sanginjoki-päätöstä, jonka mukaan virkistysmetsän hoidon ja käytön ensisijainen tavoite on virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Luonnoksessa suunnitellaan hakkuita myös lukuisille metsikkökuviolle, joiden puusto on valmiiksi erirakenteista tai harvaa – siis virkistyskäytön kannalta mitä mainiointa. Tällaisilla kuvioilla hakkuut eivät edistä virkistyskäyttöä ja heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Myöskin suunnitelmaan sisällytetyt kunnostusojitukset ovat täysin sopimattomia virkistysmetsään. Uudet, syvät ojat haittaavat merkittävästi virkistyskäyttöä ja ovat haitallisia myös luonnon monimuotoisuuden ja vesistövaikutusten kannalta.

Lausunto Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta