Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Oulun yhdistys

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin alainen paikallisyhdistys, jonka toimialueena on Oulun kaupunki.

Toiminta Retkikerho

Kuva: Juha Korhonen.

Rakkaudesta luontoon - Tulevaisuustyötä luonnon puolesta!

Meillä on unelma monimuotoisesta luonnosta ja hyvinvoivasta elinympäristöstä. Tutustu meihin! Tule mukaan

  • luontoretkille,
  • kampanjatilaisuuksiin,
  • luonnonhoitotöihin,
  • luontoharrastuskursseille,
  • harrastepiireihin,
  • ympäristöaiheisiin koulutuksiin

ja kaikkeen muuhun mitä me teemme.

Yhdessä voimme vaikuttaa asioihin luonnon puolesta! Tule tekemään tulevaisuustyötä kanssamme, rakkaudesta luontoon.  Tervetuloa mukaan toimintaanTarkista myös toimijatapaamisten ajankohdat tapahtumakalenterista!

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry

  • [email]

Ajankohtaista

Pyyryväisen alueella huomioitava viherkäytävät ja vaikutukset Kalimeenojaan

SLL Oulun mielipide Pyyryväisen osayleiskaavaan, jossa tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa yleiskaavaa mahdollistamaan vihreän siirtymän teollisuuden sijoittuminen Ruskonselän teollisuusalueen ja Kalimeenojan koillispuolelle. Pyyryväisen alue rajautuu luoteessa Alakyläntiehen, kaakossa Kuusamontiehen ja lounaassa voimassa olevan yleiskaavan kehätievaraukseen Kuusamontieltä Alakyläntielle.

Lue lisää

Terwa Tower -hankkeen huomioitava rauhoitetut kasvilajit

Terwa Tower -hanke kohdistuu Vänmannin saareen, jossa on luontoselvityksessä havaittu kaksi rauhoitettua kasvilajia; keltakurjenmiekka ja lietetatar. Luonnonsuojelulain 74 § mukaan ”rauhoitettua kasvia, sen osaa tai siemeniä ei saa poimia, kerätä, leikata irti, ottaa juurineen eikä hävittää. ”

Lue lisää

Liikasenperän rakentaminen tulee kohdentaa vähäpuustoisille alueille

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen palaute koskien Liikasenperän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asuinaluetta katuverkkoineen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueen viheryhteyksiä ja virkistysmahdollisuuksia kehitetään huomioiden alueen olevat ja tulevat ulkoilureitit sekä alueen luonto- ja maisema-arvot.

Lue lisää