Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Meri-Kymen yhdistys

Kotka
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen antamat lausunnot vuonna 2019

28.2.2019 Kangasmäen teollisuusalueen asemakaavan muutos

Hyväksymme Kangasmäen teollisuusalueen asemakaavan muutoksen. Lausumme kuitenkin mielipiteemme, ettei alueelle jää suojaviheraluetta. Alue ei ole merkittävä elinympäristö linnuille ja sen virkistysarvo on vähäinen.

22.4.2019 Sudenkadun ja William Ruthin kadun tontin säilyttäminen lähivirkistysalueena

Mielestämme Sudenkadun ja William Ruthin kadun tontti olisi hyvä säilyttää puistomaisena, lähivirkistysalueena. Tontin eteläosassa on leikkipuisto, jonka jatkeena tontti sopisi mielestämme hyvin lasten talviseen pulkkailuun ja mäenlaskupaikaksi. Voi myös huomioida, että alue voisi toimia lumenluontipaikkana, jolloin mäenlasku olisi mahdollista. Tonttia voisi kehittää lapsille ja aikuisille tarkoitetuksi lähivirkistysalueeksi, jossa voisi olla esim. ohjattua perhetoimintaa. Samalla tämä vahvistaisi alueen kuulumista Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon.