Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n ympäristöluvan jatkohakemukseen ja muutokseen muistutus vuodelle 2022

Lieksan luonnonystävät ry                     MUISTUTUS

Kaskenkatu 44

81700 Lieksa
lieksa@sll.fi

Lieksan kaupungin kirjaamo
PL 41 81701 Lieksa

kirjaamo@lieksa.fi

Asia: Muistutus Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n Rantakylän sahan ympäristöluvan lupamääräysten toteuttamista koskevaan jatkohakemukseen sekä hakemukseen muuttaa jatkoaikapäätöksen (104/11.01.00.01/2020) määräystä numero 6

Kaupunginhallituksen lupajaosto on myöntänyt 07.02.2020 tekemällään päätöksellään Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:lle jatkoaikaa Itä-Suomen aluehallintoviraston 28.9.2017 myöntämässä ympäristöluvassa Dnro ISAVI/4178/2014 annettujen lupamääräysten velvoitteiden toteuttamiseen tiettyjen lupamääräysten 1-9 mukaisesti,

Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen lupajaosto toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja ympäristönsuojelulain muutoksen (1166/2018) myötä sahalaitokset ovat siirtyneet 1.1.2020 alkaen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaan.

Nyt esillä oleva jatkoaikahakemus koskee Lieksa kaupungin lupajaoston päätöksen 07.02.2020 lupamääräysten kohtaa 3 koskien koko saha-alueen päällystystä ja hulevesien keräilyä ja käsittelyä, jotka lupamääräysten mukaan pitää suorittaa 30.9.2022 mennessä ja toteutuksen suunnitelma tulee esittää tarkastettavaksi vähintään kaksi kuukautta ennen toteutusta. Jatkoaikahakemuksen mukaan suunnittelu on jo pitkällä, mutta vaadittava toteutuksen suunnitelma puuttuu ja toimenpiteitä ei ole tehty. Alueen päällystäminen ei onnistu kuin kesäaikana ja siksi haetaan jatkoaikaa 30.9.2023 saakka. Onko lupajaosto kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena valvonut riittävästi asiaa, kun voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaisesti keskeiset toiminta-alueet lajittelukeskuksen ja sahan läheisyydessä olisi pitänyt asfaltoida alun perin jo 31.8.2019 mennessä?

Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n muutoshakemus koskee jatkoaikapäätöksen (104/11.01.00.01/2020) lupamääräystä numero 6, josta hakijan mukaan pitäisi luopua kokonaan. Lupamääräys 6 koskee vaadetta, jonka mukaan Anaikan on rakennettava sadesuojaus sinistymisenestoaineella käsiteltyjen puunippujen suojaksi 31.12.2022 mennessä ja sitä koskeva suunnitelma toimittaa tarkastettavaksi vähintään kaksi kuukautta enne rakenteiden toteutusta. Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 16 mukaisesti sadesuojausten olisi pitänyt olla käytössä viimeistään 1.9.2019. Ympäristöluvan lupamääräykset ovat olleet hakijan kuin myös valvovan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa. Sinistymisenestoaineella käsitelty puuaines on ollut ilman suojausta monen vuoden ajan eikä muutoshakemuksessa esitetty sinestokäsitellyn sahatavaran lastaaminen junan vaunuihin poista sitä, että vaarallista ainetta kulkeutuu maaperään ja hulevesine mukana vesistöihin.

Lieksan luonnonystävät esittävät, että Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena kaupunginhallituksen lupajaosto ei hyväksy ympäristöluvan jatkoaika- ja muutoshakemusta ja pidättäytyy päätöksessään Itä-Suomen aluehallintoviraston 28.9.2017 myöntämässä ympäristöluvassa ja sen lupamääräyksissä.

Lieksassa 25.7.2022

Lieksan luonnonystävät ry