Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Hattusaaren ran­tao­say­leis­kaa­van luonnosvaihe

Lieksan Luonnonystävät ry kiittää mahdollisuudesta lausua Hattusaaren rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksesta.

Kaavaluonnokseen on hyvin osoitettu luonnonsuojelualueita ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä kohteita. Nämä merkinnät kattavat lähes kaikki lintujen merkittävät pesimäsaaret ja -luodot. Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä on luonnonsuojelullisesti huomioitu, että ”Niillä linnuston suojelun kannalta arvokkailla lintuluodoilla, jotka ovat maa- ja metsätalousalueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), on turvattava pesimärauha.”

Maankäytön suunnittelun ja ohjauksen lähtökohtana tulee edelleen olla alueen maisema- ja luontoarvot sekä luonnonmonimuotoisuuden vaaliminen esimerkiksi Pieni-Pentu saaren rakennuspaikat luo- rajausta ajatellen tai rakennuspaikkamäärät.