Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Asemakaavan muutos ja laajennus, Mähkön silta

Lausunto

Asemakaavan muutos ja laajennus, Mähkön silta

Lieksan luonnonystävät kiittää lausuntopyynnöstä.

Yhdymme Museoviraston lausuntoon (3.7.2017) sillan säilyttämiseksi ja kuntoon saattamiseksi joko kevyen liikenteen väylänä tai yksisuuntaisena, painorajoitettuna siltana.

Silta on ainoa kaksikaarinen, ”kevytrakenteinen” silta Suomessa, joten sen historiallinen arvo tulee luokitella ”valtakunnallisesti merkittäväksi” rakennushistorialliseksi kohteeksi, jonka rakennetulla ympäristöllä, kokonaisuudella on myös maisemallinen merkitys. Merkintä tulee sisällyttää olemassa oleviin ja kaikkiin valmisteilla oleviin kaavoihin mm. yleiskaavatyöt sekä korjata kirjaus maakuntaohjelmaan (POKA 2021).

”Asemakaavan muutos ja laajennus” viittaavat ilmeisesti neljään asemakaavaan vuosilta 1966-2000, joita ei aineistossa ole tarkemmin dokumentoitu. Maakuntakaavaa voi edelleen pitää alueella määräävänä ja siinä silta on luokiteltu ”maakunnallisesti merkittäväksi” kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1999 ja sen edeltäjät Kaavoitus- ja jakolaki sekä Rakennuslaki 50-luvulla, joten niiden aikaista kaava-aineistoa voi pitää enää historiallisina dokumentteina laatimisajastaan.

Lieksa-Ruunaa 2040+ yleiskaavaluonnos pitää sisällään Lieksan kehitysnäkymiä, jotka ovat merkityksellisiä siltatarpeiden ja yleisemminkin tulevaisuuden kannalta. Väkiluvun ennakoidaan vähenevän vuoteen 2040 mennessä reiluun 7500:n (Tilastokeskus) ja SWOT-analyysi nostaa elinkeinojen kehityksestä bio-talouden, alkutuotannon ja matkailun vaikuttavimpina esiin, mikä kertoo siitä, että ”uuden sillan” raskaan liikenteen ohjaustarve keskustaan entisestään vähenee ja keskeisten alueiden kulttuurihistorialliset arvot korostuvat.

Lieksan luonnonystävät näkee tarpeelliseksi jokiympäristön kokonaisvaltaisen kaavallisen kehittämisen, mutta se ei voi tapahtua yksittäisiä kohteita asemakaavoittamalla, irrallaan kokonaisuudesta.