Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Vuonislahden osayleiskaava

LAUSUNTO: Vuonislahden osayleiskaavan kaavaehdotuksesta

30.1.2020

Lieksan Luonnonystävät lausui Vuonislahden osayleiskaavan kaavaluonnoksesta marraskuussa 2017. Tällöin yhdistys huomautti kaavaluonnoksen puutteellisista ja vanhentuneista luontoselvityksistä. Nyt ehdotusvaiheessa kaava-alueen luontoselvitys on edelleen vuodelta 2013, eikä sitä ole miltään osin uusittu. Lajiston, erityisesti lintujen uhanalaisluokituksen tiedot ovat erittäin vanhentuneita. Uusin uhanalaisarvio luokituksineen on ilmestynyt vuonna 2019, ja etenkin vesilintulajien uhanalaisuus on tällä välillä merkittävästi kasvanut. Nykyisten selvitysten perusteella Vuonislahden osayleiskaavan vaikutuksia alueen luonnonympäristöön ei pysty arvioimaan riittävän kattavasti, eikä luontoarvoja pysty täten varmuudella turvaamaan.

Kaavaehdotus sisältää myös muita vanhentuneita, päivittämättömiä tietoja esimerkiksi Vuonislahden asukasluvusta.