Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kangasalan yhdistys

Kangasala
Navigaatio päälle/pois

Kangasalan Saarenmaan kaavoituksesta valitettiin

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätettiin 21.7.2022 valitus Kangasalan Saarenmaan kaavoituksesta. Kolme ympäristöjärjestöä ja kolme asukasyhdistystä katsovat, että Kangasalan kaupunginvaltuuston 13.6.2022 kaavoituspäätös rikkoo ympäristölakeja sekä maankäyttö- ja rakennuslakia.

Valittajien mukaan Saarenmaan osayleiskaava nro 36 on voimassa olevien luonnonsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain vastainen ja se on ristiriidassa vesilain ja metsälain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen kanssa. Kaavan käsittelyssä ei ole noudatettu hyvää hallintotapaa ja vuorovaikutusmenettelyä kuntalaisten ja yhdistysten sekä viranomaisten vaikutusmahdollisuuksien osalta, kun kaavaa on nähtävillä olon jälkeen merkittävästi muutettu. Kaavassa on ristiriitaisuuksia, joiden takia sen tavoitteet ja ohjausvaikutus jäävät epäselväksi.

Osayleiskaava nro 36 on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MRL:n yleiskaavan sisältövaatimusten sekä maakuntakaavan vastainen. Luonnonsuojelualueet vaarantuvat, kun rakentamista on ohjattu suojelualueiden yhteyteen. Herkän Kaukajärvi-Pitkäjärven suojelu ei toteudu kaavassa riittävästi.

Yleiskaavan valmistelu on ollut puutteellista. Tarvittavia selvityksiä ei ole tehty tai niitä ei ole otettu huomioon kaavan laadinnassa MRL 9 §:n edellyttämällä tavalla.

Valittajat esittävät: 1. Saarenmaan osayleiskaavan kumoamista kokonaisuudessaan ja sen palauttamista käsittelyyn. 2. Kaavan täytäntöönpanon kieltämistä niiden alueiden osalta, joiden rakentaminen mahdollistuu kaavan pohjalta. 3. Toimenpiderajoituksen jatkamista kaava-alueella ja 4. Aiheettomia oikeudenkäyntimaksuja palautettaviksi.

Valittajat: Kangasalan luonto ry., Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry., Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry., Hirvikallion omakotiyhdistys ry., Lintuhytin asukasyhdistys ry. ja Tampereen Vehmainen Seura ry.

Pitkäjärvi syksyisten metsien syleilyssä. Näkymä uimarannalta. Kuva: Virpi Mustiala