Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Mielipiteet, lausunnot ja valitukset 2023

 • 1) 6.2.2023, lausunto Kurvilanmäen tuulivoimahanketta koskevasta YVA-ohjelmasta (Sonkajärvi ja Vieremä, sähkönsiirron osalta myös Kajaani, kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi, tunniste: POSELY/1020/2022) yhdessä Pohjois-Savon piirin, Iisalmen luonnonystävät ry:n, Kainuun lintutieteellisen yhdistys ry:n ja SLL Kajaanin yhdistys ry:n kanssa.
 • 2) 14.2.2023, lausunto Painuan kanavan tuulivoimahankkeen (Vaala) YVA-selostuksesta Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle yhdessä SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n ja Kainuun lintutieteellisen yhdistys ry:n kanssa.
 • 3) 15.2.2023, lausunto Paltamon Varsavaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta, viite diaarinumero KAIELY/586/2021. Sama lausunto lähetetty myös Paltamon kuntaan Varsavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistoksi samana päivänä.
 • 4) Lisäaika 6.3. mennessä (alkujaan 10.2.2023 mennessä): KHO:n antama vastaselitysmahdollisuus Avin, Kainuun ELY:n ja Kaicellin lausuntoon koskien tekemäämme valitusta (Vaasan hallinto- oikeus päätökseen 29.09.2022, 998/2022) Kaicellin sellulaitoksen vesi- ja ympäristöluvasta.
 • 5) 23.3. Muistutus Terrafamen tarkkailusuuunnitelmasta Kainuun ELY:lle
 • 6) 28.4. Lausunto Metsähallituksen Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Luonnonvarasuunnitelmasta (LVS) vuosille 2023-2028 yhdessä Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa
 • 7) 9.5. Oikaisuvaatimus koskien Uutelan kaivoksen laajentamisvaiheen tarkkailuohjelmaesityksestä annettua päätöstä (24.3.2023, KAIELY/109/2016 LAPELY/1693/2019)) yhdessä Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta ry ja Jormasjärven ystävät kanssa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon
 • 8) 9.5. Lausunto Sotkamo Silver Oy:n rikastushiekka-allasalueen laajentamisen ympäristövaikutusten KAIELY/458/2022
 • 9) 12.5. Lausunto Kajaanin Katajamäen tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta Kainuun ELY:lle yhdessä Kainuun lintutieteellisen yhdistys ry:n, SLL Kajaanin yhdistyksen, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin ja Iisalmen luonnon ystäväin yhdistys ryn kanssa
 • 10) 29.5. Muistutus Hyrynsalmen tuulivoimaohjelmaehdotuksesta Hyrynsalmen kuntaan
 • 11) 26.6. Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksesta Kainuun liittoon
 • 12) 19.7. Valituslupahakemus ja valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä (16.6.2023) 947/2023 asiassa 21587/2021, jolla se pysytti Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen KAIELY/706/2021 22.10.2021 luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisen pakkokeinon käyttämisestä. (Karttimo)
 • 13) 2.8. Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen (PSAVI/4347/2020) Terrafamen Sivukivialueen KL1 ympäristö- vesitalousluvasta yhdessä Nilsiän yhdistyksen ja Kuopion luonnon ystäväin yhdistyksen (KLYY) kanssa
 • 14) 1.9. lausunto Kajaanin Luolakankaan tuulivoima YVA-selostus Kainuun ELYyn 27.9. lausunto Vaalan Haarasuonkankaan tv-osayleiskaava ja YVA-lausunto
 • 15) 1.10. lisäajalla (28.8.) vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa dnro 172/2022 (Mieslahti, Paltamo) yhdessä Paltamon luonto ry:n ja Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa.
 • 16) 15.10. Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle Terrafamen maa-aines- ja ympäristölupavalitusasiassa Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa
 • 17) 23.10. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdostuksesta yhdessä Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa
 • 18) 2.11. Lausunto Puolangan Vaarinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (suora jatko Haarasuonkankaalle) Puolangan kuntaan sekä lausunto hankkeen YVA-ohjelmasta Kainuun ELYyn
 • 19-23) 3.11. Valitukset ilvespoikkeusluvista Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, pohjois- suomi.hao@oikeus.fi, 4.10. tiedoksi tulleet luvat: 1) lupa nro 2023-1-000-31069-1 (5 kpl, Sotkamo), 2) lupa nro 2023-1-000-30964-4 (yksi ilves Puolanka), 3) lupa nro 2023-1-000-31090-5 (2 kpl, Kajaanin riistanhoitoyhdistyksen alue), 4) lupa nro 2023-1-000-31092-1 (3 kpl, Kuhmo) ja 5) lupa nro 2023-1-000-31172-64.10 (3 kpl, Paltamon ja Ristijärvi). Yhteensä 14 ilvestä. Välipäätös annettu ja luvat jäissä ja vastaselitykset.
 • 24-25) 17.11. Erilliset lausunnot Hukkalansalon (Paltamo) tuulivoimayleiskaavasta ja Takiankankaan (Paltamo) tuulivoimayleiskaavasta
 • 26) 1.12. Lausunto Paltamon TakiankankaanHukkalansalon tuulivoimahankkeen YVA- selostuksesta Kainuun ELY-keskukseen
 • 27) 18.12.2023 Valituslupahakemus ja valitus KHO:hon koskien Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 1880/2023 (annettu 15.11.2023), Dnro 172/03.04.04.04.24/2022, Asia:Valitus luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisia pakkokeinoja koskevassa asiassa Päätös, josta valitetaan Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 20.12.2021 Nro KAIELY/640/2019, Mieslahden kaivos-hanke yhdessä Paltamon luonto ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry ja Vesiluonnon puolesta ry

Lisätietoja asiakirjoista saa esimerkiksi toiminnanjohtajalta sähköpostitse kainuu ()sll.fi