Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Merkittävä lahjoitus Kainuun piirin toimintaan


Kainuun piiri on saanut LähiTapiola Kainuu-Koillismaalta yhteensä 28 500 euron lahjoituksen. LähiTapiola tukee Lähilahja-rahoituksella yleishyödyllistä ja yhteisvastuullista toimintaa alueellaan. Lahjoituksen avulla toteutetaan yhteistyössä Vaara-kollektiivin kanssa Luontovoimaa -hanke (25 000 euroa) ja järjestetään perheretkiä Kainuun luontokohteisiin (3500 euroa).

Ensimmäiset perheretket toteutetaan toukokuussa. Osa retkistä on kaikille avoimia ja osa kohdennetaan suoraan eri yhteisöille. Retket ovat osallistujille maksuttomia. Lähiluonnon tunteminen lisää hyvinvointia ja myös halua suojella luontoa. Lapsena koettu luontoyhteys vaikuttaa tutkitusti myös aikuisuuden ympäristövastuullisiin valintoihin. Piiri kutsuukin kaikki vauvasta vaariin tutustumaan yhdessä lähiluontoon. Tarkemmat tiedot retkistä ja osallistumisesta julkaistaan SLL Kainuun piirin verkkosivuilla lähiaikoina (www.sll.fi/kainuu).

Luontovoimaa-hanke 2022-2023

Hankkeen tarkoitus on mahdollistaa yli sukupolvien luonto- ja taidekokemuksia Kainuun ja Koillismaan alueella. Ympäristökasvattajat kiertävät alueen alakouluissa järjestämässä ja ohjaamassa luontoyhteystyöpajoja oppilaille. Työpajoissa syvennytään lähiluonnon tarkkailuun ja ihmettelyyn kaikilla aisteilla, lapsen oman luontoyhteyden tukemiseen ja yhteisten luontokokemusten jakamiseen. Työpajat kannustavat luontoretkille, luovaan leikkiin ja aistien elpymiseen luonnossa. Toiminta on jatkoa Kainuun piirin aikaisemmin toteuttamille ympäristökasvatushankkeille ja ne järjestetään yhteistyössä alueen koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Luontovoimaa-hanke mahdollistaa nyt myös koronapandemian vuoksi moneen kertaan peruuntuneen vanhusten palvelutaloja ja hoivakoteja kiertävän ”Tarinoita ilman sanoja – aistimatka metsään” -esityskiertueen toteutumisen. Esitysvierailut toteutetaan vuosien 2022-23 aikana yhteistyössä esittävän taiteen Vaara-kollektiivin kanssa Kainuun kunnissa sekä Kuusamossa ja Taivalkoskella. Vaara-kollektiivin valmistama esitys vie palasen metsäluontoa ikäihmisten luokse. Moniaistinen esitys kuljettaa yhteiselle retkelle metsään luonnonmateriaalien, musiikin, liikkeen ja äänien avulla.

(www.vaarakollektiivi.fi/tarinoita-ilman-sanoja)

Kiitämme LähiTapiola Kainuu-Koillismaata saamastamme arvokkaasta tuesta luontokasvatustoiminnallemme.