Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Järvenpään yhdistys

Järvenpää
Navigaatio päälle/pois

Aloite luon­non­suo­je­lua­lueis­ta

Aloite kaupungille luonnonsuojelualueista

Aloite luonnonsuojelualueista Järvenpäähän Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

ALOITE LUONNONSUOJELUALUEISTA 27.2.2017

 

Järvenpään kaupunginvaltuustolle

 

Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta ja tätä juhlitaan monin eri tavoin. Myös Järvenpään kaupungilla on syntymäpäivät, 50 -vuotta kaupunkina tulee täyteen tämän vuoden alussa.

Itsenäisyyden aikana maamme on kehittynyt kokonaisvaltaisesti aivan toisenlaiseksi maaksi kuin sadan vuoden takainen Suomi oli. Vaikka tämä kehitys on ollut voittopuolisesti positiivista, on kuitenkin valitettavasti todettava suomalaisen luonnon selkeästi köyhtyneen tänä aikana. Järvenpäässä on rikas lähiluonto lehtoineen, lintujärvineen ja metsineen. Meiltä löytyy niin liito-oravia, lepakoita kuin ketosukkulakoitakin.

Tästä syystä me allekirjoittaneet esitämme, että Järvenpään kaupunki osallistuisi Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen perustamalla kaupungin omistamille maille uusia luonnonsuojelualueita. Samalla kaupunki osallistuisi maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhdessä lanseeraamaan Luontolahja Suomelle – kampanjaan.

Esitämme lailla suojeltavaksi seuraavia alueita, jotka täyttävät luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset Järvenpään kaupungin vuonna 2015 teettämän Järvenpään luontotyyppiselvityksen (Faunatica) mukaan. (Luonnonsuojelulaki 29 §)

  • Tuusulanjärven itärannan tervaleppäkorvet (kohdekortti 74, 75, 77)
  • Vanhankylänniemen jalopuulehto (kohdekortti 103)

 

Lisäksi kohteet, joiden luontoarvot puoltavat kaavoittamista suojelualueiksi ovat

  • Kartanonseudun purolehto (kohdekortti 38)
  • Isonkydönpuron lehtoalue (kohdekortti 51)
  • Haarajoen jokivarsilehto (kohdekortti 91)
  • Vanhankylänniemen perinnebiotooppikokonaisuus (kohdekortti 104)

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

Kevätkokous 27.2.2017 Järvenpää-talolla

 

Heta Rinta-Pollari                              Noora Andersson

puheenjohtaja                                   varapuheenjohtaja

 

liitteet 6 kpl: kohteiden esittelyt Järvenpään luontotyyppiselvitys (2015, Faunatica) kohdekortein