Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Järvenpään yhdistys

Järvenpää
Navigaatio päälle/pois

Huomautus mai­se­ma­ty­olu­vas­ta

Huomautus Terholan ja Paavonpolun maisematyöluvasta 2018

Järvenpään kaupungin Liikuntatoimen maisematyölupahakemus koskien Paavonpolun (401-40-2) ja Terholan kuntoradan (401-1-1342, 401-1-2145, 401-1-2582,401- 1-2583, 401-1-2666, 401-1-2773, 401-1-2635, 401-1-1600, 401-1-1601, 401-1-1729, 401-1-2655 ja tonttia 19-1968-1)

 

Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry

 

HUOMAUTUS 4.3.2018

 

Järvenpään kaupunki, liikuntatoimi

 

Maisematyölupahakemus koskien

Paavonpolun (401-40-2) ja Terholan kuntoradan (401-1-1342, 401-1-2145, 401-1-2582,401- 1-2583, 401-1-2666, 401-1-2773, 401-1-2635, 401-1-1600, 401-1-1601, 401-1-1729, 401-1-2655 ja tonttia 19-1968-1)

 

Järvenpään kaupunki / Liikuntapalvelut on jättänyt sähköisen maisematyölupahakemuksen koskien puiden kaatoa Paavonpolun (401-40-2) ja Terholan kuntoradan (401-1-1342, 401-1-2145, 401-1-2582,401- 1-2583, 401-1-2666, 401-1-2773, 401-1-2635, 401-1-1600, 401-1-1601, 401-1-1729, 401-1-2655 ja tonttia 19-1968-1) molemmin puolin 4m:n leveydeltä. Yhteensä kahdeksan (8) hehtaarin kokoiselta alueelta. Hakemuksessa väitetään kaadettavia puita olevan 80-100 kpl.

Hakemusta perustellaan maksimoimalla hiihtoradalle satava lumi, estetään puista satavan veden valuminen radalle, vähennetään hiihtoväylän roskaisuutta ja lisätään turvallisuutta näkyvyyttä parantamalla.

 

Vastustamme maisematyöluvan myöntämistä.

 

Perustelut:

Terholan kuntorata ja Paavonpolun kuntorata on tarkoitettu kaikkien järvenpääläisten virkistykseen. Asianosaisia näin isossa maisematyölupahakemuksessa ovat siis kaikki järvenpääläiset -eivät vain naapurit, kuten maisematyölupahakemuksessa sanotaan. Kaikilla kuntalaisilla pitäisi olla mahdollisuus paitsi tutustua lupahakemukseen myös jättää siitä valituksia.

Maisematyölupahakemusta perustellaan hiihtäjien tarpeilla. Hiihtokausi on noin kaksi kuukautta vuosittain. Kymmenen kuukautta Terholan ja Paavonpolun kuntoratoja käytetään muihin tarkoituksiin. Itse asiassa kumpaakin aluetta käytetään virkistykseen myös kuntoratojen väliin jäävillä alueilla. Siellä sienestetään, marjastetaan, koululaiset retkeilevät ja ihmiset lenkkeilevät. Paavonpolulle valmistuikin hieno laavu metsäretkeilijöiden iloksi.

Hiihtäjille on Terholan ja Paavonpolun alueiden lisäksi tehty latuja pelloille ja järville. Järvenpään latuverkosto kattaa 25,3 km + seitsemän lyhyttä reittiä joiden pituutta ei ole ilmoitettu (Järvenpään kaupunki, latu- ja luistinratatiedote 2018). Tästä latuverkosta Paavonpolku on pituudeltaan 3 km ja Terholan rata 3,2 km (noin 24% koko latuverkostosta).

 

Maisematyölupahakemuksen mukaan puita kaadetaan ratojen kummaltakin puolelta neljä metriä, yhteensä 8 ha noin 80-100 kpl. Tästä täytyy olla virhe. Reittien pituudet huomioon ottaen puita tulisi kaatoon 5 ha. Mistä puita kaadetaan loput 3 ha? Lisäksi kappalemäärä ei voi pitää paikkaansa, koska silloin puita olisi radan varrella neljä metriä leveällä alueella (kummallakin puolen) 120 metrin välein. Kaadettavien puiden kappalemäärä tulee olemaan huomattavasti suurempi.

Maisematyöluvan vaikutukset eivät jää noin 13 metriä leveisiin valtaviin hiihtobaanoihin.

Terholan kuntoradan välittömässä läheisyydessä kuntoradan alueella on Isonkydön purolaakso, joka on Järvenpään luontotyyppiselvityksessä (Faunatica 2015, kohde 51) ja Pienvesiselvityksessä (Pöyry 2017) arvioitu kansallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Purolaakson lehto käsittää valtakunnallisesti äärimmäisen uhanalaisia, vaarantuneita ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Se on koko Uudenmaan mittakaavassa poikkeuksellisen laaja runsasravinteisten puronvarsilehtojen kokonaisuus ja sen luonnontila on säilynyt hyvänä.

Faunatican selvityksessä alue on arvioitu 10,6 ha suuruiseksi. Alueella on myös toinen Faunatican selvityksessä kartoitettu luontokohde no. 57 nevakorpi. (Järvenpään Luontyyppiselvitys 2015, Faunatica).

Paavonpolulla on valtakunnallisesti vaarantunut luontotyyppi mustikkakorpi (Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015, Faunatica).

Alueilla esiintyy vanhan metsän monipuolista lajistoa mm. pohjanlepakko, liito-orava (Paavonpolulla), pohjantikka ja käpytikka, tiltaltti, töyhtötiainen ja hömätiainen.

Ulkoilutieverkostojen väliin jäävät ainutlaatuiset luontotaskut tuhoutuisivat, jos liikuntatoimi saisi hakemansa hakkuuluvan. Virkistysalueiden muu käyttö vaarantuisi, ja nykyiselläänkin, ilman muutoksia radat ovat hiihtäjien suosiossa hiihtokaudella. Emme pidä suosittujen ja erittäin tarpeellisten lähimetsien nakertamista hyvänä.

 

Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry