Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hollolan yhdistys

Hollola
Navigaatio päälle/pois

Tuu­li­voi­ma­las­kel­ma Hollolaan

Tuulivoimalaskelma

Nyt on Hollolassa taas päätöksen paikka; annetaanko lupa yhdelle varsin suuren tuulivoimalan suunnittelulle. Se sijoittuisi Tuohijäven kallioille.

Päättäjien ratkaisuun vaikuttaa tieto, tunne ja politiikka. Suurin painoarvo pitää olla tiedolla Tässä on laskettua tietoa tieto-osastolle. Käytetyt lähtöarvot ovat tietysti noin arvoja koska esim. voimalasta saadusta energiamäärästä ei voi olla eksaktin tarkkoja arvoja ja niissä esiintyy vuotuista vaihtelua.

Tällä hetkellä valtakunnan verkkoon tuotetusta sähköstä tulee Motivan mukaan CO2 päästöjä keskimäärin 158 kg/Mwh ja tuulivoimalla tulee päästöjä 10 kg/MWh
Suomessa yksi tuulivoimala tuottaa sähköä vuodessa n.10 000 MWh ja päästöt on n. 10 kg/Mwh. Täten tuulivomalla tuotettu sähkö säästää 158 – 10 = 148 kg/MWh.
Hollolaan suunniteltu voimala säästäisi siten 10 000 x 148 = 1480 000 kg vuodessa CO2 päästöjä.

Bensiinikäyttöisellä autolla ajaminen tuottaa päästöjä n. 140 g/km. Autolla ajetaa vuodessa n. 15 000km, joten CO2 päästöjä syntyy 15 000 x 0,14 = 2100kg.
Voimalan ”säästöt” vastaisivat siten 1480 000 : 2100 = 705 auton päästöjä.

Sähköauto kuluttaa akustaan energia n.15..20 kWh/100km. Jos autolla ajetaan  15 000km/vuosi on vuotuinen energiantarve 150 x 17 = 2550 kWh = 2,55 MWh. Voimalaitokselta täytyy sähköä lähteä verkkoon kaksinertainen määrä kun kaikki häviöt huomioidaan. Tuulivoimalan vuosituotanto 10 000 MWh riittäisi siten 10 000 : 2 x 2,55 = 1960 auton tarpeeseen. Hollolassa on n.10 000henkilöautoa joten 4..5 voimalaa riittäisi niiden sähköntarpeeseen. Jos Suomessa olisi miljoona sähköautoa tarvittaisiin n. 500 tuulivoimalaa sähköä tuottamaan niiden tarve.

Paras säästämisen tapa on tietysti olla tuottamatta päästöjä. Nykyinen yhteiskuntarakenne on kuitenkin sellainen, että massiivinen henkilöautoista luopuminen on melko hankalaa ja jostain on kuitenkin lähdettävä liikkeelle. Tuulivoimalan maisema- melu- ja välkehaitat on tietysti oma asiansa, mutta tässä tapauksessa ei kovin merkittäviä.

Hollola hinkuaa hinkukunnaksi. Mistä muualta voitaisiin saada näin suuria tai suurenpia päästövähennyksiä?

20.10.2019 Raimo Mikkola