Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hollolan yhdistys

Hollola
Navigaatio päälle/pois

Kannustavaan jätehuoltoon!

Usen myös mökin jätteet mahtuvat näihin. Matti Laurila.

Kiinteistökohtainen jätehuolto on monille mökkiläiselle pelkkä riesa

Jätelain mukaan kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on liityttävä kunnan jäte­huoltojärjestelmään. Lain mukaan jätteitä ei saa kuljettaa mökiltä vakituiselle asunnolle.

Monel­le jätteensä hyvin lajittele­valle ja biojätteensä kompostoivalle henkilölle vapaa-ajan asunnon jäteastiat tuntuvat turhilta. He ovat oppineet kierrättämään ja tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä. Kirpputo­rit ovat täynnä kierrätettävää tavaraa. Jätteet, muovit, paperit, pahvit, metallit lajitellaan ja viedään keräys­pisteisiinsä. Biojätekompostorit ovat yleistyneet ja muovikassien käyttöä on vähennetty.

Olemme perheeni kanssa tuoneet 25 vuoden ajan mökiltämme vähäiset energia- ja sekajätteet omakotitalomme jäteastioihin. Molemmissa kiinteistöissä on kompostorit. Hyvän ja järjestelmällisen lajittelun ansiosta jätettä ei kerry.

Pari viikkoa sitten mökkikunta kehotti siirtymään kiin­teistöittäiseen jätekuljetukseen. Tuntuu turhalta jakaa vähäinen jäte kahdel­le yritykselle.

Kiinteistöittäisen jätehuollon mukaan seka- ja energiajätteiden tuotto lisääntyy, kun ihmisen omistamien kiinteistöjen lukumäärä kasvaa. Onko näin? Eihän kiinteistöt jätettä tuota vaan niiden käyttäjät.

Mökiltä voi tuoda kierrätyspisteisiin menevät jätteet, mutta ei vähäistä energia- tai sekajätemäärää vakituisen asunnon tyhjiin jäteastioihin. Jätelaki siis yleistää kaikki useamman kiinteistön omistajat vastuuttomiksi jätteen­kuljettajiksi, jotka vievät jätteet luontoon tai yleisiin jäteastioihin.

Ympäristörikoskatsauksen 2018 mukaan: ”Yleisesti rikoksesta epäiltynä ympäristön turmelemisessa on keski-ikäinen mies.” Ei pitäisi miehiin. Poliisikaan ei yleistä kaikkia autonomistajia rattijuopoiksi. Jos poliisi näin tekisi, alkolukko olisi pa­kollinen kaikissa autoissa.

Jätelaki 646 on vuodelta 2011. Sen säätäminen jälkeen ilmastokeskustelu on ollut erittäin vilkasta. Kansalaisia syyllistetään ilmastomuutoksen aiheuttamisesta ja siitä, ettei kukaan tee sen ehkäise­miseksi mitään.

Jätelaki on liian yleistävä. Ympäristönsuojelu ja vastuullinen jätehuolto ovat asenteesta kiinni. Ihmi­set yksilöinä saavat aikaan muutoksen ja tähän heitä on kannustettava. Nykyinen jätelaki ei tähän kannustava.

 

Olavi Uusitalo

professori, Hollola

 

HS 2.11.2019