Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Härkätien yhdistys

Härkätie
Navigaatio päälle/pois

Etsitään vapaaehtoisia le­pak­ko­seu­ran­taan

Helsingissä 13.2.2023


Etsitään vapaaehtoisia lepakkoseurantaan


Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus vastaa monen muun lajiryhmän seurantojen ohella lepakkoseurannasta, jonka osana käynnistämme vapaaehtoisille tarkoitetun akustisen seurannan. Vapaaehtoisten merkitys on tunnetusti huomattava erilaisissa luontoseurannoissa. Etsimme vapaaehtoisia mukaan hauskaan ja hyödylliseen lepakkoseurantaan Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksistä.

Kiinnostuksesta osallistua seurantaan voi ilmoittaa oheisen lomakkeen kautta:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/121336/lomake.html


Vapaaehtoisten toteuttama akustinen seuranta


Tavoitteena on saada aineistoa lepakoiden kaikuluotausäänistä kattavasti eri puolilta Suomea, yhteensä 40 havainnointipaikasta. Nykyisellään erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomesta on niukasti tietoa lepakoista, joten toivomme löytävämme vapaaehtoisia myös näiltä alueilta. Seurantapisteestä voi myös huolehtia isommalla joukolla, josta joku ilmoitetaan yhteyshenkilöksi Luomukselle.

Seurantapisteiksi etsitään rantametsiä tai reunabiotooppeja (esim. metsänreuna). Nämä biotoopit on valittu mahdollisimman suuren lajimäärän havaitsemiseksi paikkojen määrän ollessa rajallinen. Koska tavoitteena on saada maantieteellisesti kattava otanta, kovin lähekkäin olevia seurantapisteitä emme valitettavasti voi ottaa mukaan hankkeeseen.
Seurannassa käytetään pienikokoisia maastoon jätettäviä AudioMoth-tallentimia. Luomus toimittaa seurantaan osallistuville tallentimet ja oheistarvikkeet sekä kattavat ohjeet. Voit myös käyttää omaa laitettasi, jos sellainen löytyy.

Aineistoa kerätään kesäkaudella kuukausittain, yhden yön ajan. Ajankohtana on kunkin kuukauden ensimmäinen viikko, jonka aikana voi vapaasti valita sääoloiltaan sopivan yön. Kauden päätteeksi laite tarvikkeineen toimitetaan takaisin Luomukseen, missä aineisto analysoidaan. Seurantaan osallistuvat saavat tietoa tuloksista maastokauden jälkeisenä talvena.
Pyydämme välittämään tietoa seurannasta paikallisyhdistyksiin. Annamme mielellämme lisätietoja seurannasta.

Ystävällisin terveisin, lepakkoseurannoista vastaavat suunnittelijat
Eeva-Maria Tidenberg, eeva-maria.tidenberg@helsinki.fi, p. 050-565 9564
Miina Suutari, miina.suutari@helsinki.fi, p. 050-341 6272

PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13), 00014 Helsingin yliopisto,
Puh. 09 1911, www.luomus.fi, Y-tunnus 0313471-7
PB 17 (Norra Järnvägsgatan 13), FI-00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 1911, www.luomus.fi, FO-nummer 0313471-7
P.O. Box 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13), FI-00014 University of Helsinki
Tel. +358 9 1911, www.luomus.fi, Business ID 0313471-7