Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Härkätien yhdistys

Härkätie
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Tarvasjoen Juvanrahkan jätteen kierrätysasema

Juvanrahka suo, Tarvasjoki Kuva Risto Elo

21.11.2022

Tarvasjoen Juvanrahkan käyttö jätteen kierrätysasemana

Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys on seurannut huolestuneena Tarvasjoella sijaitsevaa Juvanrahkan suoalueen käyttöä betonijätteiden hyödyntämiseen ja varastointiin.
ELY-keskus on suorittanut alueella tarkistuskäynnin maastossa lokakuussa 2021 ja totesi alueen olevan suota. Tarkastuksessa todettiin jätteiden olevan suorassa kosketuksessa pohja- ja pintavesien kanssa, mikä on vastoin MARA-asetusten määräyksiä.
ELY-keskus kehotti yritystä poistamaan jätemateriaalin 31.12.2021 mennessä ja sitä ei noudatettu.
Yritykselle asetettiin 10.000 euron uhkasakko ja elokuussa 2022 poliisi aloitti kiinteistöllä tutkimuksen.
Syyskuussa 2022 samainen yritys haki Liedon kaupungilta kaavamuutosta Juvanrahkan maanottoalueen muuttamiseksi kiertotaloustoimintaan.
Syyskuussa Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi kuulutuksen, jossa yritys hakee ympäristölupaa jätteen käsittelylle ja betonimurskeen hyödyntämiselle. Määrä on 68.090 tonnia jätettä eli 1700 rekkakuormaa vuodessa.
Juvanrahkan vedet virtaavat Paimionjokeen ja alueen maan- ja marjanviljelijät miettivät joesta ottamansa kasteluveden laatua tulevaisuudessa. Myös alueen asukkaat pelkäävät rekkarallin aiheuttamaa ympäristöongelmaa.
Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys on huolestunut siitä, miten kierrätysyritys hoitaa ympäristövelvoitteensa tulevaisuudessa. Liedon kaupungin päättäjien on selvitettävä tarkasti lupaprosessissa, että luvanvarainen kierrätystoiminta ei aiheuta luonnolle ja vesistölle vahinkoa.

Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys r.y.

Turun Tienoo 01.12.2022