Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksemme tavoitteena on lisätä luontoharrastusta ja lähiluonnon tuntemusta sekä edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Hangon alueella. Järjestämme mm. kaikille avoimia luontoretkiä, tapahtumia ja yleisötilaisuuksia.

Yhdistys on sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin että Natur och Miljön paikallisyhdistys.

Yhdessä voimme vaikuttaa – ota yhteyttä!

Målsättningen för föreningen är att öka intresset för naturen och kunskap om närmiljön samt främja natur och miljöskyddet i Hangö nejden. Föreningen arrangerar bl.a.utflykter i naturen för allmänheten, jippon och sammankomster.

Föreningen hör till såväl Finlands Naturskyddsförbund (Nylands sektion) som Natur och Miljö (lokal sektion).

Tillsammans kan vi påverka- tag kontakt!

Retkiä, tapahtumia ja teemavuodet, Utfärder, jippon och års teman

Hangon ympäristöyhdistys järjestää erilaisia retkiä ja tapahtumia. Tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Lue lisää

Kokoukset, Möten

Hangon ympäristöyhdistys järjestää sääntömääräiset kokoukset, joiden yhteydessä järjestetään myös tapahtumia. Kokoukset löytyvät…

Lue lisää

Toimintaa kunnan asioissa, Kommunal verksamhet

Hangon ympäristöyhdistys seuraa kunnan kaavoitusta sekä ympäristöä koskevia asioita. Lisää tietoa kunnan ajankohtaisista asioista löydät…

Lue lisää