Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

Jäsentiedote / Medlemsbrev 3 2023

Tule mukaan!

Hangon kaupungin maankäyttöosasto esittää ehdotuksensa Jääkellarin alueen asemakaavan muuttamisesta 17.8. klo 17.30 valtuuston istuntosalissa. NYT on mahdollisuus vaikuttaa! Tule mukaan 17.8 keskustelemaan ja sanomaan mielipiteesi!!!

Hangon ympäristöyhdistys sanoo:

EI!
Hotellirakennukselle Casinon ja Puistovuoren väliin.

KYLLÄ!
Vapaalle pääsylle Hangon rannoille ja Puistovuorelle.

KYLLÄ!
Hangon männyille, Kylpyläpuiston luonnolle ja arvokkaille rakennuksille.

HYMPY vastustaa ja varoittaa nykyisen Casinon, Plagenin ja Puistovuoren (2016) asemakaavan muuttamisesta siten, että Jääkellarin alueelle olisi mahdollista rakentaa hotelli.

Alue on yksi Hangon kansallisen kaupunkipuiston kirkkaimmista helmistä.
Kaupungin kaavoituksen tulee tukea kansallista kaupunkipuistoa vahvistettujen
hoito-ohjeiden mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on vaalia ja säilyttää
Kylpyläpuiston ainutlaatuinen ja arvokas luonnon ja kulttuurin yhdistelmä sekä
luoda olohuone hankolaisille. Korostaen, että Kylpyläpuiston viheralueet
muodostavat ekologisen käytävän kaupungissa.
Hangon keskustan ranta-alueita on viimeisen vuosikymmenen aikana suunniteltu ja
rakennettu tavalla, joka ei ole onnistunut Hangon asukkaiden ja Hangon luonnon
kannalta. Suunnittele siis tällä kertaa luontoa ja Hangon asukkaita kunnioittaen!

KAIKILLE AVOIN KAAVAILTA 17.8.2023 KLO 17:30
Kaikille avoin kaavailta järjestetään kaupungintalolla, valtuuston istuntosalissa torstaina
17.8.2023 alkaen klo 17:30.
Tilaisuus on osa Jääkellarin asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen
vuorovaikutusta. Lisäksi on mahdollisuus yleisempään keskusteluun ajankohtaisista
kaavahankkeista.

Linkki tapahtumaan, Hangon kaupungin kotisivut

————————————————————-

Kom med!
Hangö stads markanvändingsavdelning förslag till ändring av detaljplanen för
området vid Iskällaren presenteras 17.8. kl 17.30 i Fullmäktigesalen.
NU är chansen att påverka! Alla med 17.8 och diskutera och säga sin åsikt!!!
Hangö miljöförening säger:

NEJ!
Till hotellbyggnad mellan Parkbergen och Casino.

JA!
Till fri tillgång till Hangös stränder och Parkbergen.

JA!
Till Hangös tallar, Badhusparkens natur och värdefulla bebyggelse.

HYMPY motsätter sig och varnar för att ändra gällande detaljplan för Casino,
Plagen och Parkbergen (2016) så att det skulle vara möjligt att bygga ett hotell där
Iskällaren finns.

Området är en av de starkast lysande pärlorna i Hangös nationalstadspark. Stadens
detaljplanering skall stöda nationalstadsparken enligt de skötselanvisningar som
fastställts. Centrala syften är att vårda och bevara Badhusparkens unika och
värdefulla kombination av natur och kultur och skapa ett hangöbornas vardagsrum.
Det betonas att Badhusparkens grönområden bildar en ekologisk korridor i staden.

Det senaste decenniet har strandområden i det centrala Hangö planerats och
bebyggts på ett sätt som inte har blivit lyckat för hangöborna och Hangös natur. Så
den här gången, planera med respekt för naturen och för hangöborna!

PLANLÄGGNINGSKVÄLL ÖPPEN FÖR ALLA 17.8.2023 KL. 17.30
En planläggningskväll, öppen för alla, arrangeras i fullmäktiges sessionssal i stadshuset
torsdagen den 17.8.2023 börjande kl. 17.30.
Tillställningen utgör en del av växelverkan under beredningsfasen för Iskällarens
detaljplaneändring. Därtill finns möjlighet till allmän diskussion om aktuella
planläggningsprojekt.

Länken till evenemang, Hangö stads hemsidor