Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

JÄSENTIEDOTE 1-2021 MEDLEMSINFO 6.4.2021

HYVÄÄ KEVÄTTÄ!

Suunnitelmissa on vielä jatkaa vesiteemaa, kunhan pääsemme taas järjestämään tilaisuuksia!

Kaupungin talousmetsäsuunnitelma: Aika tehdä muistutus meni umpeen 6.4 klo 15. Hympy sai lisäaikaa kuun loppuun, ja työstämme lausuntoa parast´aikaa. Suuret parannukset on tehty; mm. avohakkuista on luovuttu! Mutta hienosäätöä tarvitaan yhä: suunnitellut poimintahakkuut ovat aika mittavat. On edelleen monta kuviota, jotka pitäisi jättää rauhaan, etenkin Tvärminnessä. Hympyn ehdotukset voisi ottaa paremmin huomioon.

Märsanin metsille pitäisi tehdä hoitosuunnitelma, sellainen, joka sopii virkistysalueille: vaaralliset puut poistetaan, haittaavat tiheiköt harvennetaan esim. hiihtolatujen vierestä.  

Hympy ehdottaa, että kaupunki järjestää vielä infotilaisuuden metsäsuunnitelmasta.           

Koppnäsudden- Stormärsan: ehdotus asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi on nähtävillä 12.5.2021 saakka. Siinä ehdotetaan että suurin osa metsästä käsitellään virkistysaluemetsinä, mutta silloin olisi tärkeätä, että tehdään kunnollinen hoitosuunnitelma. Osa näistä metsistä käsitellään myös metsäsuunnitelmassa.

Hyönteishotellit: nyt pääsee tarkistamaan, onko niissä talvehdittu! Voi vaikka ilmoittaa facebooksivulle, mitä on nähty!

Gunnarsörarna-retki viime kesänä oli suosittu! Pyrimme tänä vuonna järjestämään vastaavan retken loppukesällä. Lisää infoa myöhemmin!

Tervetuloa kevätkokoukseen!

Keskiviikkona 21.4.2021 Teams-kokouksena klo 19.00 . Suosittelemme että osallistutaan etäyhteydellä.

Ilmoittaudu viimeistään ma 19.4. klo 16 sähköpostilla osoitteeseen hanko@sll.fi, niin saat linkin kokoukseen.

Ota yhteyttä Jaana Sarnikorpi 0407172918 jos on pulmia osallistua etäyhteydellä.

Sääntömääräiset asiat: mm. tilinpäätös ja toimintakertomus.  

Kunnallisvaalit tulossa. Oletko sinä (juuri Sinä!) se henkilö, joka voisit ajaa luonnon asioita kaupunginvaltuustossa? Vielä ehdit ottaa yhteyttä sopivaan puolueeseen ja ilmoittautua!

Jäseneksi liittyminen: klikkaa tästä:  https://www.sll.fi/tule-mukaan/liity/ täytä tiedot, ja ilmoita myös meille, niin saamme nopeasti tiedon jäsenyydestä! Kaikkia jäseniä tarvitaan!

Hangon ympäristöyhdistyksen kautta: Astrid L astrid.lindstrom@brev.fi  0408474030

HYMPY TÄYTTÄÄ 30 VUOTTA! JUHLIMME SYKSYLLÄ!

TREVLIG VÅR!

Vi planerar ännu att fortsätta på vattentemat, bara vi får ordna tillställningar igen!

Stadens ekonomiskogsplan: Tiden att anmärka gick ut 6.4. kl. 15. Hympy fick tilläggstid till månadens slut, och vi förbereder utlåtandet som bäst. Stora förbättringar har gjorts, bl.a. har man helt avstått från kalhyggen! Men finjustering behövs ännu: de planerade plockhuggningarna är ganska stora. Det finns ännu många figurer som borde lämnas i fred, särskilt i Tvärminne. Hympys förslag kunde man ännu beakta litet bättre.

För Märsan-skogarna borde göras en skötselplan, en sådan som passar rekreationsskogar: farliga träd tas bort, störande täta buskage tas bort, t.ex. vid skidspår.

Hympy föreslår att staden ännu ordnar ett infotillfälle om skogsplanen.

Koppnäsudden- Stormärsan: ett förslag till detaljplan och förändring av detaljplanen är till påseende ända till 12.5.2021. I den föreslås att största delen av skogen behandlas som rekreationsskog. Då skulle det vara viktigt att göra en skötselplan för området. En del av dessa områden behandlas också i ekonomiskogsplanen

Gunnarsörarna-utfärden i fjol var mycket populär! Vi försöker ordna en motsvarande i år i slutet av sommaren. Mera info senare!

Välkommen på årsmöte!

Onsdag 21.4.2021 Teams-möte kl. 19. Vi rekommenderar att man deltar via distans.

Anmäl dig senast må 19.4. kl. 16 till adressen hanko@sll.fi per epost, så får du en länk till mötet.

Ta kontakt med Jaana Sarnikorpi 0407172918 om du har problem med att delta på distans.

Stadge-enliga ärenden: bl.a. bokslut, verksamhetsberättelse

Kommunalvalet kommer! Är du (just Du!) den person som kan driva miljöärenden i stadsfullmäktige? Ännu hinner du ta kontakt med ett lämpligt parti och anmäla dig!

Att bli medlem: klicka här:  https://naturochmiljo.fi/bli_medlem1/ , fyll i dina uppgifter, och meddela oss också, så får vi snabbt veta om medlemskapet! Alla medlemmar behövs!

Hangö miljöförening/genom Astrid L. astrid.lindstrom@brev.fi 0408474030

NÄSTA ÅR FYLLER HYMPY 30 ÅR! VI FIRAR I HÖST!