Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

JÄSENTIEDOTE 2-2020 MEDLEMSINFO

HYVÄÄ SYKSYÄ!

Meillä oli kaikenlaisia aikomuksia keväällä: vesivuosi, ennen kaikkea.

Mutta se ohjelma venyi, vanui ja paukkui. Jäljelle jäi lasten ja nuorten yöpymisretki Gunnarsörarna-saareen vetäjinä Jaana Sarnikorpi  ja Ilse Klockars. Siellä tutkittiin rantavesiä, melottiin, leikittiin. Retkestä pidettiin paljon, ja kysyttiin, voisiko järjestää vastaavan ensi kesänä, myös aikuisille tarkoitetun?

Katsotaan, katsotaan.

Gunnarsören. Kuvaajana Jaana Sarnikorpi.

Hympyn hallitus on kyllä ollut aktiivinen; olemme seuranneet ja lausuneet mielipiteitä eri kaavoista; Asematorista, Tehtaanniemestä ensinnäkin. Nesteen polttoainejakeluasema askarrutti. Kesän askartelukerho Pekka Tuunasen johdolla tuotti seitsemän hienoa hyönteishotellia, jotka on nyt sijoitettu eri puolille kaupunkia. Tekninen lautakunta kielsi perhospyydykset kaupungin alueella, ja aloite tuli aikoinaan Hympyltä.

Kaupungin talousmetsäsuunnitelma: Talousmetsästä on nyt irrotettu osia Märsan-Furunäsin alueista virkistysalueiksi. Loput suunnitelmasta tulevat näytille kohtapuolin. Silloin olisi tärkeätä, että tutustutaan asiaan ja otetaan kantaa. Hympy suunnittelee kaupunkilaisille infotilaisuutta, johon myös päättäjät kutsutaan.                              

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Keskiviikkona 28.10. 2020 kaupungintalon lämpiössä, Vuorikatu 1

Klo 17.30 kokous. Sääntömääräiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus. toimintasuunnitelma talousarvio, hallitus vuodelle 2020

Klo 18. Tieteiskirjailija, nykyinen hankolainen, Risto Isomäki pohtii ilmastonmuutosta Suomen kannalta. Hän on kirjoittanut tästä aiheesta yli kymmenen tietokirjaa, sekä suomalaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta, mutta myös monesta muusta ajankohtaisesta ekologisesta teemasta. Kirjoja mm: Sarasvatin hiekkaa, Miten Salpausselät syntyivät, Viiden meren kansa, ym, ym.

Kunnallisvaalit tulossa. Oletko sinä (juuri Sinä!) se henkilö, joka voisit ajaa luonnon asioita kaupunginvaltuustossa? Ota yhteyttä sopivaan puolueeseen ja ilmoittaudu!

Jäseneksi liittyminen: klikkaa tästä:  https://www.sll.fi/tule-mukaan/liity/ täytä tiedot, ja ilmoita myös meille, niin saamme nopeasti tiedon jäsenyydestä!

Hangon ympäristöyhdistys /kautta Astrid L astrid.lindstrom@brev.fi  0408474030

ENSI VUONNA HYMPY TÄYTTÄÄ 30 VUOTTA!

TREVLIG HÖST!

Vi hade alla möjliga planer i våras: Ett vattenår, framför allt.

Men hur gick det? Allt krympte bort och kvar blev barn- och ungdomsövernattningsutfärden till Gunnarsörarna. Dragare var Jaana Sarnikorpi och Ilse Klockars. Man studerade strandvattnen, paddlade, lekte. Utfärden var mycket omtyckt, och det frågades om vi kunde ordna en liknande nästa år, där också vuxna kunde delta? Vi får se.

Hympys styrelse har nog varit aktiv, vi har följt med och uttalat oss om olika planer; Stationstorget, Fabriksudden först och främst. Nestes bränslestation reagerade vi också på. Sommarens hobbyklubb under Pekka Tuunanens ledning resulterade i sju fina insektshotell, vilka nu är placerade runtom i staden. Tekniska nämnden förbjöd fjärilsfällor på stadens område, initiativet kom ursprungligen från Hympy.

Stadens ekonomiskogsplan: Delar av Märsan-Furunäs området är nu borttagna från ekonomiskogarna och betecknas som rekreationsskogar. Resten av planen kommer till allmänhetens påseende så småningom. Då skulle det vara viktigt att ni kollar upp saken och tar ställning! Hympy planerar ett infotillfälle för stadsborna, dit också beslutsfattarna blir inbjudna.

Välkommen på årsmöte!

Onsdag 28.10.2020 i stadshusets foajé, Berggatan. 1

Kl. 17.30 Möte. Stadge-enliga ärenden: bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, styrelse för år 2020.

Kl. 18: Vetenskapsförfattaren, nuvarande hangöbon, Risto Isomäki resonerar om klimatförändringen ur Finlands perspektiv. Han har skrivit över tio fackböcker om detta, både ur finländskt och internationellt perspektiv, men också om många andra aktuella ekologiska teman. Böcker: Sarasvatin hiekkaa, Miten Salpausselät syntyivät, Viiden meren kansa, m fl, m fl.

Kommunalvalet kommer! Är du (just Du!) den person som kan driva miljöärenden i stadsfullmäktige?

Ta kontakt med ett lämpligt parti och anmäl dig!

Att bli medlem: klicka här:  https://naturochmiljo.fi/bli_medlem1/ , fyll i dina uppgifter, och meddela oss också, så får vi snabbt veta om medlemskapet!

Hangö miljöförening/genom Astrid L.

astrid.lindstrom@brev.fi 0408474030

NÄSTA ÅR FYLLER HYMPY 30 ÅR!