Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

JÄSENTIEDOTE 2-2019 MEDLEMSINFO

 

 

JÄSENTIEDOTE 2-2019 MEDLEMSINFO                                                              2.5.2019

 

Ympäristöyhdistyksen projekti Pensaat kunniaan! jatkuu.

Järjestämme luonnon monimuotoisuudesta kertovan näyttelyn, jossa esitellään eri kasvi- ja eläinlajeille tärkeitä elinympäristöjä ja kerrotaan, miten jokainen voi itse auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta. Saamme myös tietää miten voimme osallistua projektiin, esim. kuvilla jotka näyttävät miten olemme lisänneet lajirikkauden puutarhoissa, parvekkeilla ja metsässä.

Milloin: Näyttely 6.-18.5.2019 kirjaston aukioloaikojen mukaan,

Missä: Hangon kirjaston galleria. Tarkempi osoite: Vuorikatu 3-5, Hanko.

Näyttelyn AVAJAISET 6.5.2019 klo 18-20. Avajaisissa tarjolla pientä purtavaa, tervetuloa!

Tulliniemi . Hoitosuunnitelma hyväksyttiin sekä ympäristölautakunnassa että kaup.hallituksessa.  Asian tiimoilta on ollut paljon epäselvyyttä ja keskustelua. Infotilaisuudessa 16.4 oli n. 40 ihmistä, josta puolet osallistui maastokatselmukseen. Ilmeisesti järjestetään vielä infotilaisuus.

KURTTURUUSUTALKOOT

Milloin: 28.5.2019 klo 16-19.

Missä: Kolaviken, Hanko. Tapaaminen Neljän tuulen tuvalla klo 16. Tarkempi osoite: Neljäntuulenkuja, Pieni Mäntysaari, Hanko.

Lähde mukaan kurtturuusutalkoisiin Hangon Kolavikeniin! Poistamme hiekkarannat vallannutta kurtturuusua ja kerromme miten voit osallistua luonnon hyväksi tehtävään työhön. Pukeudu säänmukaisiin vaatteisiin, sekä maastokenkiin tai saappaisiin. Jos omistat, niin ota mukaasi pienikokoinen lapio. Paikalla saat työhanskat ja muut työkalut. Vesipullo on hyvä varata mukaan. Talkoissa on talkootarjoilut kahveineen. Järjestäjät: Allergia-, iho- ja astmaliiton ja WWF:n Terve askel luontoon -hanke,Uudenmaan ELY-keskus, Suomen Ympäristökeskus SYKE, Metsähallitus

Ilmoittaudu: https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=893849107&_k=Ow0MWgtQxBHmU815F0Eeif3gDmYihgguta3QaxZ4Gu29Gs4kbAWRtIAQIPAIXL0b

Muista myös nämä:

 Siisti biitsi. la 25.5.2019.Itäsatamassa. Sukeltajat siivoavat merenpohjaa, muutakin ohjelmaa järjestetään – monet tahot mukana! Myös lapsille pientä ohjelmaa!

Inkeri Pekkanen kertoo aiheesta “Roskapostia Hangosta”, Roskpost från Hangö pe 24.5 klo 16. kirjastossa. Samalla esitetään näyttelyssä(24.5-9.6) mitä roskia löytyy Hangon rannoilta.

Öljy ja Hanko: WWF järjestää 18.9 öljyntorjuntakurssin.

 

Miljöföreningens  projekt: Respektera buskarna! fortsätter!

Vi ordnar en utställning om naturens mångformighet som visar olika växters och djurs viktiga livsmiljöer, och hur vi själva kan hjälpa till att bevara naturens mångformighet. Vi får också veta hur vi kan delta i projektet, med t.ex. bilder som visar hur vi har ökat artr+ikedomen i trädgårdar, på balkonger och i skogen.

När: Utställning 6-18.5.2019 enligt bibliotekets öppethållningstider

Var: Hangö biblioteksgalleri, Bergg. 3-5. Hangö

Utställningen ÖPPNAS 6.5.2019 kl. 18-20. Vi bjuder på något smått, välkomna!

 

Tulludden. Skötselplanen godkändes både i miljönämnden och i stadsstyrelsen. Det har varit mycket oklarheter och diskussion om saken. Vid infotillfället 16.4 deltog ca 40 personer, och hälften av dem deltog i vandringen i terrängen. Tydligen skall man ordna ännu ett infotillfälle.

VRESROSTALKO

När: 28.5.2019 kl 16-19

Var: Kolaviken, Hangö. Samling vid Fyra vindarna kl. 16, Fyravindarnasgränd, Lilla Tallholmen, Hangö

Kom med på vresrostalko till Kolaviken! Vi drar upp vresrosen som tagit över sandstränderna och får veta hur man kan delta i arbete för naturen. Klä dig efter vädret i tåliga kläder och ordentliga skor eller stövlar. Om du har, så ta med en liten spade. På plats får du handskar och andra redskap. Vattenflaska är bra att ha med. Det bjuds på kaffe och något salt.

Ordnas av projektet Terve askel luontoon, av WWF och allergi- och astmaförbundet, NTM-centralen, Finlands miljöcentral SYKE, Forststyrelsen

Anmäl dig:

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=893849107&_k=Ow0MWgtQxBHmU815F0Eeif3gDmYihgguta3QaxZ4Gu29Gs4kbAWRtIAQIPAIXL0b

Kom också ihåg de här:

Siisti biitsi – snygg beach ordnas  lö 25.5.2019 i Östra hamnen. Dykare plockar upp skräp från havsbottnen och det ordnas också annat program – manga är med och arrangerar! Något för barn blir det också!

Inkeri Pekkanen berättar om “Roskpost från Hangö” fr 24.5 kl 16 i biblioteket. Samtidigt blir det en utställning över skräp som hittas vid Hangös stränder. 24.5 – 9.6.

Oljan och Hangö: 18.9 ordnar WWF  kurs i hur man reder upp efter oljeutsläpp.