Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Etelä-Savon vanhojen ja luonnoltaan arvokkaiden metsien puolesta.

Pihlajavedellä kokoontunut luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirihallitus lähetti maa- metsätalousministerille, ympäristö- ja ilmastoministerille sekä pääministerille kannanoton Etelä-Savon vanhojen ja luonnoltaan arvokkaiden metsien puolesta.

Kannanotto sisälsi myös kutsun tulla tutustumaan Koloveden kansallispuiston ja Kakonsalon suojelualueen väliseen luonnoltaan arvokkaaseen, mutta vielä suojelemattomaan alueeseen.

Hallitusohjelmassa luvataan, että ”Hallitus suojelee jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset, vanhat metsät. Hallitus varmistaa riippumattoman kriteeristön valmistumisen nopealla aikataululla.”

Olemme huolestuneena seuranneet vanhojen metsien uusien kansallisten valintakriteerien valmistelua. Lehtien uutisoinnin perusteella kriteereistä on tulossa aivan liian tiukat. Lehtitietojen mukaan maa- ja metsätalousministeriön ehdotus kriteereiksi olisi jopa niin tiukka, ettei Etelä-Savostakaan löytyisi yhtään kriteerit täyttävää aluetta.

Suomessa on kuitenkin ollut pitkään jo valmiina ja käytössä toimivia kriteeristöjä, kuten Vanhojen metsien suojeluohjelmien valmistelussa ja Metso-ohjelmassa käytetyt. Uusia kriteerejä ei pidä tehdä taloudellisin tai poliittisin perustein.

Vapaaehtoisten asiantuntijoiden muodostama Luonnonmetsätyöryhmä on tehnyt lajisto- ja luontoarvokartoituksia valtion metsissä vuosina 2019 – 2022. Kartoituksen tuloksia ja 201 esimerkkikohdetta on esitelty kolmessa julkaistussa raportissa. Yhteensä kartoitushankkeessa löytyi luonnonmetsän kriteerit täyttäviä metsäkohteita yli 1400 kappaletta, yhteispinta-alaltaan noin 58 300 hehtaaria, mikä on noin 1,4 % valtion talousmetsistä.

Etelä-Savon valtion mailta kartoituksessa löytyi arvokkaita vanhoja metsiä 849 hehtaaria, joista esimerkkikohteina on 8 aluetta. Suurin ja merkittävin niistä on 538 hehtaarin laajuinen Kieluan alue Koloveden kansallispuiston ja Kakonsalon suojelualueen välissä. Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri on tehnyt Kieluan alueen suojelemiseksi aloitteen Koloveden kansallispuiston laajentamisesta.

Etelä-Savo on Suomen metsäisin maakunta, mutta sen metsien suojeluaste on kuitenkin alle puolet Suomen keskiarvosta. Uusia suojelualueita tarvitaan, ja niitä voidaan lisätä sekä valtion omistamilla alueilla että vapaaehtoisin keinoin myös yksityisten omistamilla alueilla.

Esitämme Koloveden kansallispuiston laajennuksen toteuttamista ja muiden kartoituksissa löytyneiden arvokkaiden metsien suojelemista mahdollisimman pikaisesti. Tämä nostaisi maakunnan suojeluprosenttia merkittävästi.

Kutsumme teidät tutustumaan Koloveden kansallispuiston ja Kakonsalon suojelualueen väliseen luonnoltaan arvokkaaseen, mutta vielä suojelemattomaan Kieluan alueeseen, jonka monen eteläsavolaisen kanssa toivomme päivänä tulevan osaksi kansallispuistoa.

Ystävällisesti
Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri