Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Met­sä­hal­li­tuk­sen hakkuut heikensivät tärkeää viheryhteyttä – Etelä-Savon luon­non­suo­je­lu­pii­ri on pettynyt tapahtuneeseen.

Kuva Oona Käyhkö /GP

Luonnonsuojelupiiri kävi pitkälliset neuvottelut Metsähallituksen aluejohdon kanssa vuoden 2023 aikana. Piirin tavoitteena oli kohtuullistaa hakkuut Koloveden kansallispuiston ja Kakonsalon suojelualueen välisellä ekologisesti tärkeällä alueella.

Metsähallitus suostui neuvotteluun, mutta elokuussa 23. päivänä Metsähallitus tiedotti päättäneensä pitäytyä Nahkiaismäen uudistushakkuun osalta alkuperäisessä suunnitelmassa. Elokuussa 2023 luonnonsuojelupiiri vetosi alueen päättäjiin, Metsähallituksen johtoon sekä luonnonsuojeluviranomaisiin tärkeän ekologisen yhteyden säilyttämiseksi. Viimeisenä keinona piiri yritti vedota ELY-keskukseen vahingon estämiseksi.

Vastauksessa ELY-keskus katsoi, että lähtökohtaisesti tavoite ekologisen yhteyden turvaamiseksi kahden merkittävän suojelualueen välillä on kannatettava. Tavoitetta ei kuitenkaan voida edistää luonnonsuojelulain keinoilla, vaan se tulisi tehdä alueidenkäytön suunnittelun ja kaavoituksen, tai esimerkiksi Metsähallitus Metsätalous Oy:n poliittisen tulosohjauksen kautta.

Alue on tunnistettu tärkeäksi viheryhteydeksi Etelä-Savon maakuntaliiton selvityksessä (Paavilainen ym., SELVITYS ETELÄ-SAVON SINIVIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT, 2022). Alueen luontotietoja on selvitetty luonnonsuojelujärjestöjen Luonnonmetsätyöryhmän maastokartoituksissa (Aalto ym., Suomen valtion suojelemattomat arvometsät. 55 esimerkkikohdetta. 2020).

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri teki alkuvuodesta 2023 esityksen Koloveden kansallispuiston laajentamisesta nykyisen puiston itäpuolella oleville Kakonsalon ja Kieluan alueille. Laajennus mahdollistaisi Etelä-Savon maakuntaliiton ja ELY-keskuksen aiemmin esille tuoman tarpeen patikoinnin mahdollistavasta kansallispuiston osasta Etelä-Savoon. Esitys luovutettiin silloiselle ilmasto- ja ympäristöministerille. Esitys sai paljon kiitosta yleisöltä.

Vanhojen metsien suojelua valtion mailla sisältyy myös Orpon hallituksen ohjelmaan.

Luonnonsuojelupiiri haluaakin nyt vedota maan hallitukseen kohtuuttomien tulostavoitteiden keventämiseksi luonnoltaan arvokkailla alueilla.

Lisäksi luonnonsuojelupiiri toivoo, että Metsähallituksen tämän vuoden aikana käynnistyvässä Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelussa huomioidaan tärkeät ekologiset yhteydet.

 

Lisätietoa:

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry, puheenjohtaja Esa Niinivirta, puhelin 0503692692

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry, toiminnanjohtaja Heikki Härkönen, puhelin 0414331548

Kansikuva linkin kautta alkuperäinen (Kuva Oona Käyhkö/Greenpeace):

https://drive.google.com/file/d/1vxjgqzgZBNwxJwZ26bdYXDTzdy3GmbeW/view?usp=sharing

Kuva elokuulta (Kuva Heikki Härkönen/SLL Etelä-Savon piiri):

Sama paikka elokuussa 2023. Kuva Heikki Härkönen.