Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

KANNANOTTO – Enonkosken ka­lan­vil­je­ly­lai­tos säilytettävä

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin kannanotto Luonnonvarakeskukselle ja Maa- ja metsätalousministeriölle 11.2.2024.

 

Luonnonvarakeskuksella (Luke) on operatiivinen vastuu Vuoksen vesistön uhanalaisten lohikalojen kuten äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen ja nieriän sekä erittäin uhanalaisen järvitaimenen suojelusta. Asiassa on strategisessa vastuussa maa- ja metsätalousministeriö.

Enonkosken kalanviljelylaitos onnistui noin 40 vuotta sitten pelastamaan sukupuuton partaalla olleen lohikannan geeniperimän. Koska lisääntyminen luonnossa ei ole riittävää kannan ylläpitämiseksi, on järvilohi edelleen pääasiassa istutusten varassa. Sama pätee muihinkin uhanalaisiin Vuoksen vesistön lohikaloihin. Puutteistaan huolimatta on Enonkosken laitoksella edelleen erittäin keskeinen rooli uhanalaisten lohikalojen säilyttämisessä ja elvyttämisessä. Olisi riskialtista lakkauttaa näiden uhanalaisten lohikalojen esiintymisalueella sijaitseva kalanviljelylaitos.

Esimerkiksi saimaanlohen luonnon lisääntymiseen ei ole lähivuosikymmeninäkään odotettavissa merkittävää parantumista. Vaikka esimerkiksi Pielis-, Koita- ja Lieksanjoen sekä Heinäveden reitin Palokin koskien kunnostus onnistuisi hyvin, tarvitsevat ne vielä vuosien ajan istutuksia tuekseen. Niiden tuottaminen on ekologisesti järkevintä ja kestävintä Vuoksen vesistössä, tässä tapauksessa Enonkoskella jo valmiina olevassa laitoksessa.

Enonkosken laitoksen tarvitseman remontin toteuttaminen, vesihomeen torjunta ja viljelyn jatkaminen, vaikka nykyistä pienimuotoisempana, on taloudellisesti todennäköisesti järkevämpää ja kestävämpää kuin lohikalojen mädin kerääminen Vuoksen vesistöstä ja mädin kuljettaminen haudottavaksi Taivalkoskelle varta vasten rakennettaviin tiloihin ja lopuksi poikasten kuljetus jatkokasvatukseen ja siitä edelleen Vuoksen vesistöön istutettaviksi.

Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri esittää, että maa- ja metsätalousministeriö myöntää rahoituksen Enonkosken laitoksen tarpeellisiin remontteihin.