Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Ely-keskus antoi kielteisen päätöksen vireillepanosta ja SLL:n Etelä-Savon piirihallitus valmistelee seuraavaa vaihetta

 

Päätös löytyy kokonaisuudessaan Ely-keskuksen sivulta:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49282968/ESAELY_822_2023_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_Rokansaari_liitteineen.pdf/73907312-1c15-fa4b-0bad-503db35e353c?t=1686216621707

Päätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksen viimeinen päivämäärä on heinäkuun puolivälissä.

Piirihallitus keskusteli asiasta perusteellisesti kokouksessaan 8.6. ja päätti maastokäynnistä kohteelle.