Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kevätkokous 2023

Tervetuloa piirin kevätkokoukseen!

Aika: 22.5.2023 kello 17

Paikka: etänä (ja Pappilankatu 3)

– linkki kokoukseen lopussa

Kokous

– Kokous järjestetään etänä, kokoukseen on mahdollista osallistua omalta laitteelta, myös Pappilankatu 3:ssa.
– Yhdistyksiä pyydetään toimittamaan tieto kokousedustajista (pöytäkirjakopio, pöytäkirjaote tai valtuutus).
– Kokoukseen voi tulla muutkin kuin valitut kokousedustajat.
– Piirihallitus on päättänyt esittää sääntömuutosta kevätkokouksen ajankohtaan liittyen,

Piirihallitus esittää sääntömuutosta koskien kevätkokouksen ajankohtaa. Nykyinen kevätkokouksen ajankohta säännöissä on määritelty ”helmi-maaliskuu”. Kevätkokous on myöhästynyt tästä useana vuonna. Yleisin ajankohta yhdistysten kevätkokousten järjestämiseen on toukokuun loppuun mennessä. Kirjanpidon laativan Järjestötalo Kolomosen yhdistysten tilikausi on kalenterivuosi, jonka takia tilinpäätöksiä on laadittavana vuoden vaihteen jälkeen lukuisia ja siksi kevätkokouksen myöhempi ajankohta on perusteltu. Lisäksi piiri voisi jatkossa valita kevätkokouksen ajankohdan vapaammin muut toiminnot huomioiden.

Sääntömuutostarpeesta on käyty keskustelua kevään mittaan myös hallituksen kokouksessa ja asiaa on kysytty liiton johdosta. Saadun vastauksen mukaan takarajana on, että kevätkokous pidetään toukokuun 25. pv mennessä.

– Kokouksen alussa saamme vieraaksi Pidä Saaristo Siistinä Saimaan aluepäällikkö Eeva Taimiston.
– Kokouksen dokumentit toimitetaan viikolla 19 (8.-14.5.) ja toiminnantarkastajan lausunto viikolla 20.

Aika: 22.5.2023 kello 17

Paikka: etänä (ja Pappilankatu 3)

– linkki kokoukseen lopussa

1§ Kokouksen avaus

ESITYS: Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Snellman avasi kokouksen kellon ollessa XX.XX

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

ESITYS:

3§ Todetaan kokouksen laillisuus

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi, samalla todetaan kokousedustajat

Puumalan Luonto ry, 2 edustajaa

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry, 4 edustajaa

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry, 5 edustajaa

Heinäveden Luonnonystävät ry, 2 edustajaa

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry, 3 edustajaa

Kangasniemen Luonto ry, 2 edustajaa

4§ Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

ESITYS:

5§ Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

Toimintakertomus 2022

Tilinpäätös 2022_allekirjoitettu

Toiminnantarkastuskertomus

6§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille

 

7§ Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat

ESITYS: Piirihallitus esittää sääntömuutosta.

Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5. toukokuuta ja kirjannut seuraavia perusteita:

Päätettiin esittää sääntömuutosta koskien kevätkokouksen ajankohtaa. Nykyinen kevätkokouksen ajankohta säännöissä on määritelty ”helmi-maaliskuu”. Kevätkokous on myöhästynyt tästä useana vuonna. Yleisin ajankohta yhdistysten kevätkokousten järjestämiseen on toukokuun loppuun mennessä. Kirjanpidon laativan Järjestötalo Kolomosen yhdistysten tilikausi on kalenterivuosi, jonka takia tilinpäätöksiä on laadittavana vuoden vaihteen jälkeen lukuisia ja siksi kevätkokouksen myöhempi ajankohta on perusteltu. Lisäksi piiri voisi jatkossa valita kevätkokouksen ajankohdan vapaammin muut toiminnot huomioiden.

Sääntömuutostarpeesta on käyty keskustelua kevään mittaan myös hallituksen kokouksessa ja asiaa on kysytty liiton johdosta. Saadun vastauksen mukaan takarajana on, että kevätkokous pidetään toukokuun 25. pv mennessä.

Sääntömuutoksen selostus:

Sääntömuutosehdotuksen muotoilu §12:

Piirin päätäntäoikeutta käyttävät piirikokoukset. Piirin kevätkokous pidetään 1. helmikuuta ja 15. toukokuuta välillä ja syyskokous 1. lokakuuta ja 30. marraskuuta välillä.

Aiempi muotoilu §12:

Piirin päätäntäoikeutta käyttävät piirikokoukset. Piirin kevätkokous pidetään helmimaaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Liitteenä on myös Marja Haatasen viesti ajankohtaan liittyen. Asiasta on keskusteltu kahvipöydässä Harri Höltän ja Tapani Veistolan kanssa.

Sääntöihin ei ole tehty mitään muuta sisällöllistä muutosta, mutta korjailin aiempien asettelua, lisäsin pilkkuja luetteloihin 3§ ja 9§ yms.

Ehdotus voidaan kokouksessa muuttaa tai hylätä, nykyisten sääntöjen mukaan.

Kokouksen jälkeen ajattelin, että syyskokouksen suhteen voisi olla myös väljyyttä, joten toivon, että siitä voitaisiin keskustella/viestiä vielä ennen kokousta tai sitten kokouksessa.

Muilta osin en/emme ole löytäneet päivitystarpeita.

Uudet säännöt tulevat voimaan sääntöjen §16 mukaisesti:

”16§ Sääntöjen muutos

Näiden sääntöjen muuttamisesta piirin hallitus voi tehdä esityksen piirin kokoukselle sen jälkeen, kun piirin hallitus ja liittohallitus ovat asian käsitelleet. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä ja liittohallitus on sen hyväksynyt.”

SLL_ES_LSP SÄÄNTÖEHDOTUS

SLL_ES_LSP NYKYISETpiirisaannot

Vastaus kevätkokouksen ajankohtaan liittyen

8§ Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta tekemät esitykset

ESITYS: Ei jäsenten piirihallitukselle tekemiä esityksiä

9§ Valitaan edustajat Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuustoon ja liittokokoukseen

ESITYS: Ei koske vuotta 2023

10§ Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat

ESITYS: Ei Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämiä asioita

11§ Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä

ESITYS: Ei Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtäviä kokouksen esityksiä

12§ Käsitellään muut mahdolliset asiat

ESITYS:

13§ Kokouksen päättäminen

ESITYS: Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa XX.XX

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kokoustunnus: 379 847 643 675
Tunnuskoodi: tXvQqf

Download Teams | Join on the web

Lisätietoja | Kokousasetukset