Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kevätkokous 2021

Kokous

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin kevätkokous järjestetään 13.4. alkaen kello 18:00.
Kokoukseen toivotaan osallistuttavan ensisijaisesti etäyhteyden välityksellä.
Linkki Teams-kokoukseen
Fyysinen kokouspaikka on Savonlinnassa Pappilankatu 3. Jos tulet paikan päälle, ilmoittaudu marjaana.kovanen@sll.fi

 

1§ Kokouksen avaus

ESITYS:

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

ESITYS: Kokouksen puheenjohtajana valittiin toimimaan xxx.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus

ESITYS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on kutsuttu koolle sääntömääräisesti.

Jäsenet (tilanne 31.12.2020) ja sääntöjen mukainen äänivalta:

  • Puumalan Luonto ry (22 kpl = 2 edustajaa)
  • Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry (208 kpl = 4 edustajaa)
  • Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry (365 kpl = 5 edustajaa)
  • Heinäveden Luonnonystävät ry (42 kpl = 2 edustajaa)
  • Pieksämäen Luonnon Ystävät ry (91 kpl = 3 edustajaa)
  • Kangasniemen Luonto ry (36 kpl = 2 edustajaa)

Lisäksi Joroisten alueella on 15 jäsentä (= 2 edustajaa) mutta Joroisten yhdistys on toimimaton ja purkautumassa.

4§ Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

ESITYS:

5§ Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

ESITYS: Esiteltiin vuoden 2020 toimintakertomus (LIITE1), tilit (LIITE2) ja toiminnantarkastajan laatima lausunto/kertomus (LIITE3).

(LIITE 1)

Toimintakertomus

(LIITE 2)

Tasekirja

(LIITE 3)

Toiminnantarkastuskertomus

6§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille

ESITYS:

7§ Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat

ESITYS:

8§ Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta

tekemät esitykset.

ESITYS:

9§ Valitaan edustajat Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuustoon ja liittokokoukseen

ESITYS:

10§ Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat

ESITYS:

11§ Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä

ESISTYS:

12§ Käsitellään muut mahdolliset asiat

ESITYS:

13§ Kokouksen päättäminen

ESITYS: