Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kaivosvaraukset luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä on kiellettävä

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri pitää jo ensivaiheen kaivostoiminnan varauslupia virheellisinä, kun ne ovat luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Tällaisia lupia on myönnetty Suomen Malmitutkimus Oy:lle touko-kesäkuussa VA2020:0015 Juvan Luonteri-Koikkala (Saimaa) ja VA2020:0023 Sulkavan Partalansaaren (Saimaa) sekä FinnAust Mining Finland Oy:lle syyskuussa VA2020:0030 Kangasniemi-Mikkeli (Puulan ja Kyyveden vesistöt) sekä VA2020:0031 Taipalsaaren (Kuolimo ja Suur-Saimaa). Kaivostoiminta ja luonnonsuojelu ovat luonnonsuojelupiirin toiminta-alueella voimakkaasti ristiriidassa.

 

Saimaan luonnonsuojelun kärkilaji on saimaannorppa (Pusa hispida saimensis), joka on erittäin uhanalainen. Varausalueilla elävät myös äärimmäisen uhanalainen Järvilohi (Salmo salar m. sebago), erittäin uhanalainen järvitaimen (Salmo trutta m. lacustris) ja äärimmäisen uhanalainen saimaannieriä (Salvelinus alpinus). Saimaalla sijaitsee 11 Natura 2000 -suojelualuetta, joilla suojeltaviin lajeihin kuuluu saimaannorppa. Näille alueille ollaan muodostamassa Suomen toinen luontoperustainen Unescon maailmanperintökohde. Unescon maailmanperintökohde Saimaan norppasaaristo on ihmiskunnalle arvokas luonnonperintökohde.

 

Varausalueilta (VA2020:30 ja VA 2020:0031) on vesistöyhteys luonnonsuojelualueille. Euroopan unionin vesipuitedirektiivin mukaiset suojelu- ja parannustoimet ovat keskeisiä Saimaan alueella. Saimaan kaltaisessa reittivesistössä haittavaikutukset voivat olla laajoja ja ennalta-arvaamattomia. Saimaa on Vuoksen vesistön pääjärvi. Vuoksen vesistö on Suomen suurin vesistöalue, joka sijaitsee pääosin Kymenlaakson, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla Itä-Suomessa. Vesistön latva-alueita on myös Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Venäjän Karjalassa. Vesistölle aiheutuva haitta kaivostoiminnassa olisi toteutuessaan laaja-alainen.

 

 

Lisätietoja:

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri, toiminnanjohtaja Heikki Härkönen

puhelin 041 433 1548 heikki.harkonen@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri, puheenjohtaja Markku Nironen

puhelin 050 661 80 markku.nironen@gmail.com