Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

119 uutta suojelualuetta Etelä-Savoon

Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat 14.2.2019 antaneet asetuksen, jolla perustetaan 119 luonnonsuojelualuetta Etelä-Savon maakuntaan. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.

Alueiden yhteispinta-ala on noin 11600 hehtaaria, suurimmat alueet ovat Kakonsalo Savonlinnassa, Kivimäensalo Joroisissa ja Pieksämäellä sekä Lohikosken alue Sulkavalla ja Savonlinnassa.