Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Etelä-Karjalasta etsitään monimuotoisimpia metsiä

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri aloitti maaliskuussa 2024 kaksivuotisen metsähankkeen ”Preserving the boreal forests with high biodiversity value in South Karelia”, joka kuuluu Euroopan Unionin BESTbelt-ohjelmaan.

BESTbelt rahoittaa monenlaisia luonnonsuojeluprojekteja ja kestävää kehitystä Euroopan vihreän vyöhykkeen alueella. Taloudellisen tuen lisäksi se tarjoaa koulutusta ja neuvontaa suunniteltujen toimenpiteiden tehokkaaseen toteuttamiseen sekä mahdollisuuden laaja-alaiseen verkostoitumiseen.

Käytännössä hankkeessa pyritään turvaamaan metsien luontoarvoja ja lisäämään ymmärrystä metsänhoidon uusista vaihtoehdoista ja niiden ekologisista vaikutuksista. Tavoitteena on, että uusia metsänhoitomenetelmiä hyödynnetään nykyistä laajemmin yksityismetsänomistajien keskuudessa.

Etelä-Karjalassa boreaaliset havumetsät ovat Suomen mittapuullakin erityisen heikosti suojeltuja. Luonnonsuojelupiirin tavoitteena on löytää mahdollisimman luonnontilaisina säilyneitä metsiä ja tiedottaa metsänomistajille luontoarvoista, joiden säilyttämiseksi on tarjolla suojeluvaihtoehtoja ja pehmeämpiä metsänkäsittelytapoja, kuten jatkuvapeitteinen metsänkasvatus.

Monimuotoiset metsät ovat merkittäviä hiilinieluja ja -varastoja. Ne myös kestävät paremmin myrskyjä ja tuhohyönteisiä. Kasvupaikkaan soveltuvat metsänhoitotoimenpiteet ja oikeat puulajivalinnat pitävät metsät hyvässä kunnossa ja lisäävät niiden kasvua. Hyvän taloudellisen tuotoksen ohella on mahdollista ylläpitää monimuotoisuutta ja eri riistalajien elinmahdollisuuksia, luoda maisemallista vaihtelua ja turvata metsien monikäyttö.

Lisätietoja hankkeesta:

Jari Kiljunen, SLL Etelä-Karjala ry.

+358408200293

jari.kiljunen@sll.fi